• När

    2017

  • Vad gjorde vi?

    Strategi, koncept och design

Vi-skogen vill få fler att plantera träd

Vi-skogens nya webbplats har ett tydligt fokus på att öka insamlingen och få fler att engagera sig i verksamheten genom att plantera träd i Östra Afrika. Sajten lanserades under våren 2017 där Fröjd var ansvariga för strategi, koncept & ny digital identitet. Vi samarbete med Xlent som teknisk partner.

Storytelling som engagerar 

Vi-skogen vill visa på den skillnad som verksamhetens arbete gör i östra Afrika med hjälp av berättelser som berör och få besökarna att engagera sig genom att plantera träd. Fröjds rekommendation var därför att låta insamlingen ta plats som en naturlig del av hela användarupplevelsen, istället för en separat del av sajten. 

Genom att integrera storytelling och stöd-oss funktioner genomgående på sajten blir det nu lättare för besökaren att förstå vilken skillnad Vi-skogen gör och att engagera sig.

För att möta olika användares behov och sänka trösklarna ges olika möjligheter till engagemang - såsom att starta en egen insamling eller ge bort ett träd till någon man tycker om. 

Trädet som hjälte  

När det kommer till fattigdomsbekämpningen är träd fantastiska - livlösa åkrar får ny kraft, människor får mat på borden, djuren får foder och samhällen förses med byggmaterial och arbetstillfällen. Genom hela sajten lyfter vi trädet som hjälten och visualiserar resultatet av givarnas bidrag i stort och smått, genom artiklar, animationer och bildmanér. 

Efter lansering fortsätter vi att löpande optimera Vi-skogens digitala närvaro så att fler träd planteras i östra Afrika - träd som lyfter människor ur fattigdom.