3 saker jag tog med mig från From Business to Buttons 2019

I början av maj var jag på From Business to Buttons i Stockholm. Konferensen hade många bra och inspirerande talare inom allt mellan service design, tillgänglighet och rymddräktsdesign. Några av de viktigaste sakerna jag tog med mig från konferensen var:

Always start with a shitty first draft

En av de centrala delarna i arbetetet med design är det iterativa arbetssättet, där utkast förfinas och förbättras efter feedback från användare. Därför är ett första utkast färdigt för testning med användare viktigare än ett perfekt utkast.

Marc Stickdorn var nog med att lyfta den här grundläggande utgångspunkten i design och refererade till Ernest Hemmingway som en gång ska ha sagt: "The first draft of anything is shit". Acceptera alltså att ett första utkast förmodligen kommer ha många brister istället för att ägna för många timmar åt att försöka göra det perfekt. Först när det finns ett första utkast redo att testas med användare går det nämligen att förstå vad som är bra, vad som behöver förbättras och vad som inte borde vara med överhuvudtaget.

Designprocesser – Många namn med samma mål

Det går att använda många olika namn för att försöka beskriva design – Design Thinking, Double Diamond, Design Sprint, Service Design och så vidare. I praktiken har de dock alla samma mål – att erbjuda en lösning på ett problem. Oavsett om det rör design av robotar, appar eller till och med rymddräkter handlar det alltid om att lösa ett problem. Och även om olika processer kan ha olika tillvägagångssätt och verktyg, handlar det oftast om att skapa en förståelse för ett problem, göra något för att lösa problemet, testa ditt lösningsförslag, justera och förbättra och sen göra om den processen om och om igen.

Designsystem – Bara toppen av isberget

Att jobba med designsystem för gränssnitt har varit en stark trend de senaste åren. Men vad har det egentligen för värde? Och för vem? Kim Goodwin (författare av boken Designing for the Digital Age) pratade inledningsvis om det faktiska värdet av designsystem – både för användare och företag.

Hon poängterade att designsystem egentligen bara är toppen av isberget för hela användarupplevelsen. Det är bara ytan helt enkelt. För att jobba med hela användarupplevelsen behöver våra designsystem utdvidgas till ett system som även innefattar värderingar och etiska principer. Den här typen av system ska kunna svara på frågor som: "Hur långt är vi redo att gå för att uppnå våra mål?" eller "Gynnar det här användaren eller samhället?".

Med den här typen av system utgår lösningar från användaren på riktigt. För i slutändan är det, precis som Kim själv beskrev det, förmodligen viktigare för användare vad vi gör med deras data än hur enhetliga knappar är.

https://frombusinesstobuttons.com/