Om Fröjd

Vi skapar hållbara digitala lösningar som konverterar och engagerar målgruppen. På Fröjd arbetar vi nära våra kunder och förenar djup kompetens inom teknik, UX/Design, kommunikation och affärsförståelse. Vi vet att det är grunden i att skapa digitala tjänster och plattformar som genererar värde åt våra kunder.

UX och design

Vi tar fram strategiska och kreativa koncept för digitala tjänster och plattformar baserade på insikter om användarnas behov, verksamhetens målsättningar och tekniska möjligheter. Våra användarupplevelser är intuitiva, sömlösa och tillgänglighetsanpassade. Alla medarbetare på Fröjd har en djup digital kompetens, och vi älskar när kreativitet möter tech. Det innebär att de lösningar vi skapar alltid är tekniskt förankrade.

Teknik och utveckling

Det finns en djup teknisk kompetens på Fröjd och hos våra medarbetare. Tekniken genomsyrar alla moment i våra projekt; från koncept till genomförande eftersom vår övertygelse är att tekniken har en bärande funktion i att skapa användarupplevelser som ger våra kunder försprång. Som byrå är vi plattformsoberoende och väljer teknik utifrån de behov som finns.

Analys och optimering

Våra analytiker säkrar affärsnytta i våra projekt genom att tillsammans med våra kunder ta fram tydliga och enkla målramverk, mätplaner och att implementera mätpunkter. När en lösning är lanserad kan vi följa hur den används och hur den möter målen. Vi analyserar trender i användarbeteendet och tar fram förslag på hur vi kan förbättra måluppfyllnaden. Våra analytiker arbetar i flera typer av analysverktyg så som Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo och Hotjar för att samla in och analysera data.

Följ oss på Instagram för att lära känna oss ännu lite bättre!

Om oss

Vi är cirka 50 medarbetare med kompetenser inom projektledning, strategi, ux och design, utveckling och analys. Vi tror på att innovera genom att börja göra för att sedan löpande förändra, mäta och optimera – vi säger nej till långa vattenfallsprocesser och ja till att lansera i flera steg och lära sig på vägen. Våra medarbetare och deras välmående är det som gör oss framgångsrika - därför jobbar vi hela tiden för att utveckla och förbättra vår medarbetarupplevelse.

case-reel-square-placeholder.jpg
case-reel-wide-placeholder.jpg

Några av våra kunder.

  • Friluftsfrämjandet
  • Mentor Logotyp
  • Zeta
  • Transportföretagen Logotyp

Vi vill gärna träffa dig.

Vi träffas gärna över en kaffe för att diskutera digitala möjligheter – oavsett om du är på jakt efter en digitalbyrå som kan avlasta din digitala stress eller din nästa arbetsgivare.

Vill du träffa oss?

Vill du jobba hos oss?