Om Fröjd

Vi skapar hållbara digitala lösningar som konverterar och engagerar målgruppen. På Fröjd arbetar vi nära våra kunder och förenar djup kompetens inom teknik, UX/Design, kommunikation och affärsförståelse. Vi vet att det är grunden i att skapa digitala tjänster och plattformar som genererar värde åt våra kunder.

UX och design

Vi tar fram strategiska och kreativa koncept för digitala tjänster och plattformar baserade på insikter om användarnas behov, verksamhetens målsättningar och tekniska möjligheter. Våra användarupplevelser är intuitiva, sömlösa och tillgänglighetsanpassade. Alla medarbetare på Fröjd har en djup digital kompetens, och vi älskar när kreativitet möter tech. Det innebär att de lösningar vi skapar alltid är tekniskt förankrade.

Teknik och utveckling

Det finns en djup teknisk kompetens på Fröjd och hos våra medarbetare. Tekniken genomsyrar alla moment i våra projekt; från koncept till genomförande eftersom vår övertygelse är att tekniken har en bärande funktion i att skapa användarupplevelser som ger våra kunder försprång. Som byrå är vi plattformsoberoende och väljer teknik utifrån de behov som finns.

Kommunikation

Vi strävar efter att hjälpa varumärken att synas i en ständigt föränderlig digital värld. Genom att ta reda på vilka vi pratar med, var de finns och hur de kommunicerar kan vi skapa budskap med kulturell relevans. Det hjälper våra kunder att nå rätt publik med rätt budskap och få dem att ta action. Kommunikation som känns i magen och ger mätbar effekt.

Följ oss på Instagram för att lära känna oss ännu lite bättre!

Om oss

Vi är strax över trettiofem medarbetare med kompetenser inom projektledning, strategi, ux och design, utveckling och analys. Vi tror på att innovera genom att börja göra för att sedan löpande förändra, mäta och optimera – vi säger nej till långa vattenfallsprocesser och ja till att lansera i flera steg och lära sig på vägen. Våra medarbetare och deras välmående är det som gör oss framgångsrika - därför jobbar vi hela tiden för att utveckla och förbättra vår medarbetarupplevelse.

case-reel-square-placeholder.jpg
case-reel-wide-placeholder.jpg

Några av våra kunder.

Vi vill gärna träffa dig.

Vi träffas gärna över en kaffe för att diskutera digitala möjligheter – oavsett om du är på jakt efter en digitalbyrå som kan avlasta din digitala stress eller din nästa arbetsgivare.

Vill du träffa oss?

Vill du jobba hos oss?