Våra tjänster

Vi är en digitalbyrå som hjälper våra kunder att lyckas i en digital värld. Det gör vi genom att skapa hållbara digitala tjänster och plattformar som engagerar. Vi erbjuder tjänster som är heltäckande för våra kunders digitala användarupplevelser – från strategisk rådgivning, konceptutveckling, UX-design, interaktionsdesign, mätning och analys samt teknisk utveckling och förvaltning av webbplatser, appar och digitala tjänster.

Långsiktiga partnerskap

Vi når som längst när vi samarbetar och tar gemensamt ansvar för den digitala närvaron, ni som experter på er verksamhet och vi som digitala specialister.

Vi hjälper våra kunder i projektform eller genom konsultuppdrag där vi stärker upp med specialistkompetens på plats i verksamheten.

Lösningar skapar värde först när de når användarna

Vi tror på att ta oss snabbt framåt och att skapa resultat genom att börja göra. Vi utmanar därför våra kunder att arbeta agilt och att lansera en första version så snart som möjligt för att sedan kunna optimera den i iterationer.

  • Snabb väg till lansering
  • Ny och förbättrad funktionalitet baserat på användardata
  • Lösningar förblir relevanta i en föränderlig värld
Hållbara plattformar som kan leva länge

Ett partnerskap med oss ger dig som kund ett team med all kompetens som krävs för att din lösning ska bli lyckad och kan prestera på bästa sätt. Efter lanseringen tar vi hand om underhåll och vidareutveckling. Vi erbjuder två nivåer av applikationsansvar – grunden för en robust och säker plattform. Ni bestämmer vad som passar er bäst!


Applikationsansvar Bas

Vi lägger grunden för en plattform som är välmående, säker och pålitlig och ni får tillgång till vår support.


Applikationsansvar Smart

Vi garanterar en säker och välpresterande plattform som vi hela tiden optimerar och prioriterar de insatser som ger mest effekt.

UX och design

Vi tar fram strategiska och kreativa koncept för digitala tjänster och plattformar baserade på insikter om användarnas behov, verksamhetens målsättningar och tekniska möjligheter. Våra användarupplevelser är intuitiva, sömlösa och tillgänglighetsanpassade. Alla medarbetare på Fröjd har en djup digital kompetens, och vi älskar när kreativitet möter tech. Det innebär att de lösningar vi skapar alltid är tekniskt förankrade.

Teknik och utveckling

Det finns en djup teknisk kompetens på Fröjd och hos våra medarbetare. Tekniken genomsyrar alla moment i våra projekt; från koncept till genomförande eftersom vår övertygelse är att tekniken har en bärande funktion i att skapa användarupplevelser som ger våra kunder försprång. Som byrå är vi plattformsoberoende och väljer teknik utifrån de behov som finns.

Analys och optimering

Våra analytiker säkrar affärsnytta i våra projekt genom att tillsammans med våra kunder ta fram tydliga och enkla målramverk, mätplaner och att implementera mätpunkter. När en lösning är lanserad kan vi följa hur den används och hur den möter målen. Vi analyserar trender i användarbeteendet och tar fram förslag på hur vi kan förbättra måluppfyllnaden. Våra analytiker arbetar i flera typer av analysverktyg så som Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo och Hotjar för att samla in och analysera data.

Innehållsproduktion

Vi skapar engagerande och konverterande innehåll för sociala medier och digitala plattformar. Det handlar om att skapa intresse via kampanjer och kommunikation i sociala medier, men även om att vara hittbar via sökmotorer och att möta användarnas behov så snabbt och effektivt som möjligt.