Att utbilda framtida UX-designers

Nina LyszczarzUX Designernina.lyszczarz@frojd.se

Under tre veckor med start i januari mötte jag och Monica Östling Holmlund, Digital Content Designers på Medieinsitutet och introducerade dem till de viktigaste verktygen inom UX och UI. Att vara någons första kontakt med detta tvärdisciplinära fält är magiskt, men kräver att du tänker till. Som förstagångsföreläsare vill berätta om mina viktigaste lärdomar, som går att applicera på det mesta i arbetslivet.

Att sitta på flera års erfarenhet och expertkunskap inom ett område är en sak. Att kunna kommunicera denna kunskap är en annan, boven bakom detta kan vara vanor. När vi upprepar en handling tillräckligt många gånger skapas en vana, som i sin tur kan försvåra för oss att konkret sätta fingret på vad vi gör och varför, då vi “bara gör det”.

UX-designers2.jpg

"Vanor är beteenden som sitter så djupt i våra hjärnor att vi utför dem automatiskt. Detta gör att du kan följa samma väg till jobbet varje dag utan att tänka på det…"

Anne Trafton, 2012

Att få självinsikt i sina vanor är ett första steg, nästa steg är att kommunicera denna kunskap på ett pedagogiskt och engagerande sätt - inte helt enkelt. Nu har jag tagit mig igenom denna lärorika uppgift och samlat mina fem lärdomar:

1. Förbered dig väl

Revidera din kunskap. Igen. Och igen. Sätt fingret på vad som är allmänbildning respektive domänkunskap samt vilken nivå du bör lägga dig på. Ta därefter en funderare till på vad som är nödvändigt att ta upp och hur det kopplar till resterande kursinnehåll. Sträva efter en röd tråd i allt ifrån en presentationsslide till kursen i stort. Och slutligen, förse presentationerna med illustrationer och stödord, inget dödar engagemanget hos publiken mer än en textvägg på en slide.

2. Lägg kärlek på gruppdynamik

I projekt med flera inblandade är ett klassiskt misstag är att kasta sig in i arbetet utan att ha lärt känna varandra. Snabbt kan frustrationer och konflikter gällande förväntningar och arbetssätt uppstå. Extra känsligt är det i nya projekt med en kort deadline. Genom att diskutera mål, roller, kommunikations-och arbetssätt förhindras onödiga konflikter då förväntningar redan har varit diskuterats en gång tidigare. Men var beredd, trots allt arbetar vi med människor. Konflikter kommer uppstå och du kommer få lära dig att hantera dessa.

3. Det går aldrig att vara för tydlig

Otydliga uppgifter och beskrivningar äter värdefull tid för kreativitet. Tydliggör därför vad som förväntas av studenterna vid flera tillfällen, det går aldrig att vara för tydlig. Specificera de minsta beståndsdelarna i uppgifter och andra beskrivningar - vad, när, hur och varför. Undvik att svamla eller doppa tån i vattnet, vid frågetecken gällande uppgifter krävs att någon pekar med hela handen och ger konkreta svar.

4. Ha tålamod

Att ta in ny information, bearbeta och samtidigt tillämpa den kräver mycket av en, särskilt under förutsättningar där något inte är enkelt att greppa. Ha därför tålamod. Fick du samma fråga en sjunde gång? Koppla bort ditt ego och förklara igen, men på ett annat sätt. Kanske är det just är den gång som polletten ramlar ner och allt klarnar. Räkna dessutom med att metoder, tekniker eller arbetssätt kommer ta dubbel, trippelt eller till och med kvadrupelt så långt tid som det tar för en yrkesverksam. Skapa därför tillräckligt med luft i schemat för detta.

"Flaming enthusiasm backed up by horse sense and persistence is the quality that most frequently makes for success."

Dale Carnegie

5. Var snäll

Anhängare till Dale Carnegies klassiker “How to Win Friends and Influence People” känner till att vi ibland önskar att bli behandlade mer snällt än ärligt. Det kan låta kontraproduktivt i utbildningssammanhang, men det är här vår fingertoppskänsla sätts på sin spets. Jag kan inte nog uttrycka hur viktigt det är att vara inlyssnande, genuin och empatisk, speciellt när missförstånd eller konflikter uppstår. Visa extra uppskattning och lyft de bra saker som skapas. Extra viktigt är första och sista mötet, det är det vi främst lägger på minnet en lång tid framöver.

Och avslutningsvis kanske det viktigaste av allt, glöm inte att ha kul och njuta av att öppna andras ögon till nya områden. Tänk dessutom om din insats sår ett frö som resulterar i ett framtida karriärsval. Lycka till!