Design Sprints – ett smartare och mer effektivt sätt att få tid över till annat

Monica Östling HolmlundHead of Designmonica@frojd.se

Det är med det här citatet som Jake Knapp avslutar sin endagsworkshop om Google Design Sprints: ”Find a way to enjoy work,
because you’ll spend most of your time at work” /Jakes dad

Han visar oss ett bildspel från sin pappas liv från barndom till den allra sista bilden som Jake tog av honom. Han berättar att han tog fram bildspelet till sin pappas begravning bara för att upptäcka alla dessa andra människor som kom på begravningen, som inte fanns med på någon av bilderna. Människor som spelat stor roll i hans pappas liv men i situationer där han själv inte varit med. I efterhand la han till fler bilder, från viktiga ögonblick i pappans karriär.

Jake inledde dagen med att berätta att det var när hans första barn föddes som han började utforska hur han skulle kunna jobba mer effektivt, för att ha tid för det som vi alla vet är viktigast, det som är utanför jobbet. Han testade effektivitets-appar och utforskade nya sätt att jobba, något som välkomnades på hans arbetsplats Google.

Av gammal vana höll han ofta brainstorming-sessioner med mycket energi och massor av högljudda diskussioner om idéer och lösningar tills den dag en ingenjör gav Jake en tankeställare. ”Hur vet du att brainstorming fungerar?” När Jake tittade tillbaka insåg han att det inte var idéerna från brainstorming-sessionerna som överlevde, utan de idéer som kom till kollegor när de satt vid sitt bord, tog en promenad eller köpte en kaffe.

Det här inspirerade honom till att hitta ett smartare, mer respektfullt och mer effektivt sätt att lösa problem som tar fram det bästa sättet för att gruppen att bidra och hjälper dig att lägga tid på det som verkligen betyder något.Under dagen, där Jake väldigt komprimerat låter oss prova på denna femdagarsmetod på en enda dag, så är det just det jag uppskattar: tiden för egen reflektion, det sköna i att tyst jobba själv i flera steg för att sedan sätta upp självförklarande skisser utan att ens skriva sitt namn på dem för att utvärdera mot alla andra idéer i ett ”Art museum”. Även röstningen sker tyst, någon gång artikulerar vi individuellt varför vi väljer en viss lösning med då väldigt styrt: ”Jag tycker att vi ska välja... för att...” och det är den person som är Decider som har sista ordet. Inga långa animerade diskussioner utan alla kommer likvärdigt mycket till tals. Processen kommer snabbt framåt och vi landar i en designlösning, helt eniga i vår högst tillfälligt sammansatta grupp.

Under frågestunden kommer frågor om de nya kortare varianterna av Google Design Sprint och Jake verkar skeptisk, han säger att det är klart att det går men det kräver mer förberedelser och hela tanken bakom modellen är att jobba effektivt tillsammans för att sedan kunna gå hem och lägga sin tid på det som verkligen betyder något, familjen.

Jakes berättelse om sin pappa får mig att tänka på en begravning jag gick på för en släkting jag inte kände så väl. Av en slump hamnar jag vid bordet med hans seglar-kompisar och där får jag ta del av en helt för mig okänd sida av honom. Det visar sig att han var känd i seglarkretsar och de berättade historier om hur han kunde stå på land och se en båt, förutse precis när vinden skulle vända och vad de behövde göra då. Seglingen var hans superkraft.

På Fröjd har vi sedan slutet av förra året jobbat med satsningen "Hej engagemang!" för att hitta våra individuella superkrafter på jobbet. Alla har listat sina arbetsuppgifter och markerat vad som ger och vad som tar energi i ”energi-kollen”. För mig som nyanställd team- lead var det en suverän introduktion till mina team-medlemmars drivkrafter och bra för alla att prata i sina team om vad som ger och vad som tar energi. Resultatet har påverkat roller, titlar, hur vi organiserar oss och hur vi jobbar i projekt, just för att i den mån det är möjligt låta alla jobba med det som var och en brinner mest för och tycker är allra roligast.

Det sista Jake gör är att spänna ögonen i oss och uppmana oss att gå ut och påverka dem som finns omkring oss. ”Find a way to enjoy work, because yoúll spend most of your time at work.” På Fröjd jobbar vi aktivt med att hitta varje enskild persons drivkrafter, hur ser det ut hos er?

Läs mer om Hej engagemang! här: http://hejengagemang.se