Fröjd blir Konsumentverkets digitala partner

Efter en upphandling där flera väletablerade byråer deltog blir Fröjd Konsumentverkets nya digitala partner. Konsumentverket driver ett antal webbplatser och webbtjänster riktade mot olika målgrupper och står inför ett spännande utvecklingsarbete det kommande året.

Fröjd blir Konsumentverkets strategiska och operativa partner där uppdraget innefattar en rad olika tjänster inom områdena användbarhet, webbutveckling, webbanalys och ledning.

– Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Konsumentverket. De senaste åren har vi valt att öka vårt fokus på offentlig sektor då vi ser dessa aktörers höga ambition att utveckla exceptionella digitala tjänster för en bred målgrupp som både utvecklande för oss som byrå och värdeskapande för allmänheten. Att få ta ett helheltsgrepp och erbjuda tjänster som är heltäckande för den digitala upplevelsen är extra kul! Emmilie Ruthér, Business Director, Fröjd

Om Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 190 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varors och tjänsters säkerhet, företagens marknadsföring och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade funktionshinder- och miljöfrågor är några av Konsumentverkets områden. Konsumentverket utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare och budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar Konsumentverket konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna via webbplatser samt ge rådgivning direkt till konsument.