Lärorik lärotid på ITHS

Mimi LundbergUtvecklaremimi.lundberg@frojd.se

Under början av hösten 2019 blev Fröjd tillfrågade om vi skulle vara intresserade av att hålla i kursen CMS-utveckling vid IT Högskolan i Liljeholmen.

Den introverta utvecklaren i mig kände obehag inför tanken på att stå framför en skolklass varje dag i två månader, men jag har samtidigt alltid haft en dröm om att undervisa. Delvis för att jag hade höga tankar om min pedagogiska förmåga, och delvis för att det vore en stor personlig bedrift att undervisa programmering bara några år efter att jag studerade min första kodrad på Yrkeshögskola i Malmö. Så när erbjudandet cirkulerade till mig tackade jag ja och kursen inleddes två veckor senare.

IMG_7203.original.jpg

Ämnet var Content Management Systems, med fokus på Wordpress. Eleverna hade hittills fått lära sig bygga webbsidor med statiskt innehåll, och dem skulle nu utveckla webbsidor med dynamiskt dvs föränderligt innehåll där slutanvändare själva ska kunna uppdatera datan via Wordpress admin-gränssnitt.

Som i fallet med många kurser vid Yrkeshögskolor så var det mycket som skulle läras på kort tid. Kursen omfattade en introduktion till programmeringsspråket PHP som Wordpress är byggt i, samt genomgång av Wordpress struktur, hur Wordpress sparar och hämtar data samt hur man bygger egna teman som ritar ut denna datan. Utöver det skulle eleverna också lära sig om kartfunktioner, sökmotoroptimering, översättning och annan utökad funktionalitet i form av plugins.

Kommunikation är queen

I början av min kodkarriär berättade en föreläsare att desto duktigare utvecklare du blir desto sämre blir du på att förklara grunderna för andra. Desto mer du lär dig om komplexiteten, desto mer komplexa blir också dina svar. Inom programmering finns det sällan enkla svar om man ska ta allt i beaktning. Men det är mycket värdefullare för den som frågar att man använder ett gemensamt språk och drar liknelser som gör det enkelt att hänga med. För att minimera risk för förvirring så försökte jag framförallt tänka på att:

  1. Inte prata på “utvecklarspråk”
  2. Ha tydliga poänger
  3. Inte introducera termer som jag inte skulle förklara i sin helhet
  4. Gå långsamt fram

Vill man skapa konsensus bör man lägga det på åhörarens nivå oavsett om det är i ett klassrum, i samtal med kund, design, projektledare eller mormor.

Så under kursens gång fick jag lära mig mycket om just kommunikation. Att under lektionstid känna in klassen och anpassa materialet/pedagogiken så eleverna skulle få dem bästa förutsättningarna. Jag förstod ganska snart att man bara kan förbereda sig så mycket, samspelet och kreativiteten i kommunikationen var mycket viktigare. Engagera och repetera, engagera och repetera. Dra liknelser till tidigare kurser dem haft för att sätta just den här delen i kontext och samtidigt försöka göra det så kul som möjligt. Det visade sig alltid i dagens uppgifter och inlämningar vad som varit tydligt för eleverna och vart jag kunde varit tydligare.

Yrkeshögskola som utbildningsform är något som absolut passar mig. Korta intensiva utbildningar med mycket praktik och nära samarbete med branschen. Där vi som yrkesverksamma utvecklare får möjligheten att undervisa och träffa nya talanger. Det var fint att sluta cirkeln som påbörjades för 4 år sedan när jag skolade om mig från IT-projektledare till utvecklare. Så tack Fröjd för möjligheten och tack klass WEB19 för den här tiden!