Optimera ditt arbetsflöde med ChatGPT

Josefine Hammarström HelénDesignerjosefine.hammarstrom.helen@frojd.se

I en tid där ChatGPT tar en allt större plats inom arbetsprocesser, kan man knappast undgå att se potentialen. På Fröjd har vi tagit fasta på denna möjlighet och vi vill visa dig hur du får ut mesta möjliga av ChatGPT i vår nya workshop.

Utforska möjligheterna med ChatGPT

Känner du dig frustrerad över att inte kunna utnyttja ChatGPT till fullo? Har du svårt att få relevanta resultat från ChatGPT? Och vad definierar egentligen en framgångsrik prompt?

När vi har haft samtal med företag om deras erfarenheter av att använda ChatGPT, har vi ofta hört att det kan kännas tidsödande och onödigt krångligt. Många har upplevt att de inte får de svar de förväntat sig. Det är lätt att känna sig vilse i ChatGPT och tappa bort sig i möjligheterna.

Vår erfarenhet är att användare ibland fastnar i att använda ChatGPT på ett ensidigt sätt. De kanske ställer alltför öppna frågor, vilket kan få ChatGPT att börja hitta på egna fakta eller generera otydliga svar.

Konsten att formulera framgångsrika prompts

En viktig del av framgångsrik interaktion med ChatGPT är att formulera en tydlig prompt. Vi jämför det ofta med att ge instruktioner till en kollega: ju tydligare och mer specifik du är, desto bättre blir resultatet. Å andra sidan kan en mer öppen prompt fungera som ett bollplank eller en kreativ inspiration. I vår workshop kommer vi att lära dig konsten att skapa både tydliga och öppna prompts, så att du kan maximera ChatGPT:s potential.

Boka ChatGPT-workshop med oss!

Om du vill upptäcka mer kring hur ChatGPT kan omvandla ditt arbetsflöde och hjälpa dig att bli mer produktiv, tveka inte att kontakta oss för att boka en workshop med våra experter, Jossan och Emma. Låt oss tillsammans utforska ChatGPT:s kraft och ta din kreativitet till nya höjder! 🚀