Skissa med kund! – En chans till kunskapsdelning och förståelse

Gustav CarlbergDigital Art Directorgustav.carlberg@frojd.se

Att vara kundens partner och inte bara en byrå man arbetar med är som två skilda världar. Att närma sig sin kund och verkligen förstå behoven och hur deras organisation fungerar, är inte alltid lätt. En kundrelation är en psykologisk och strategisk resa för att tillsammans lära känna varandra och framförallt nå en gemensam målbild. En stor del för att nå dit är att vara nära varandra och göra saker tillsammans. Känslan av att var och en gör sitt på varsitt hörn, brukar sällan landa i bäst effektivitet och värdefulla insikter går förlorade.

Arbetsmöte och idégenerering

Till en av våra kunder inom food and beverage branschen, testade vi nyligen ett sätt att effektivt komma fram till en designlösning utifrån ett användarbehov. Projektet handlade om att på bästa sätt bemöta två olika målgrupper på sajtens mest konverterande sida – produktsidan.

Vi bjöd in kunden till ett arbetsmöte där vår hypotes var att vi snabbt skulle lära känna både kunden och målgrupperna bättre och att vi tillsammans arbetade fram deras nya produktsida under mötet.

Vi började med att samla erfarenheter och insikter utifrån den brief vi har fått. Med det som utgångspunkt brainstormade vi idéer och tänkte fritt kring hur vi skulle kunna produktutveckla, förbättra och hjälpa målgrupperna. Första aktiviteten var att mappa upp och skriva ner alla våra egna idéer, samt kundens idéer från briefen, på kort. Under arbetsmötet fokuserade vi sedan på:

  • Välja ut vilket innehåll som ska finnas på produktsidan
  • Sätta en hierarki och ordning för innehållet på produktsidan
  • Skissa fram ett förslag

När man ser utanför projektet och försöker se vilka möjligheter och vilken potential en kund kan ha inom sitt branschsegment, stärks relationen till kunden och vi blir en rådgivande samarbetspartner som inspirerar kunden att hela tiden förbättra och utveckla sin produkt. Dessa idéer främjas i ett nära samarbete och en gemensam arbetsform. Det blir en chans att kunskapsdela, närma sig organisationen och framförallt att öppna upp för hur mycket lättare allting blir när man gör aktiviteter nära och tillsammans med kunden.


Fördelar med att skissa tillsammans:

  1. Man får avgränsningar i ett tidigt skede – att man vet vad kunden inte vill och kan redan från start.
  2. Idéer ger möjlighet till införsäljning av nya projekt framåt
  3. Chans att bli mer proaktiv när man närmar sig kunden och förstår deras behov i organisationen.
  4. Mer tid för kreativ höjd och niceness i designarbetet

Hierarkin och ordningen på materialet är en optimal utgångspunkt när vi sedan går in i arbetet med designskisser och kunden får inga överraskningar när vi sedan levererar färg och form, då strukturen redan är satt. Då kan vi istället lägga mer fokus på interaktioner, animeringar och niceness, som lyfter helhetsupplevelsen. Sedan kan man tillsammans fokusera framåt på vad nästa steg i produktutvecklingsprocessen är.

Vi ses i skissfabriken!