Vi fortsätter den digitala förändringsresan med Stockholm Business Region

Efter en upphandling under 2023 har Stockholm Business Region AB tilldelat Fröjd uppdraget som digital partner. Fröjd och koncernen inledde ett strategiskt partnerskap 2019 då Fröjd vann upphandlingen förra gången. Sedan dess har Stockholm Business Region tillsammans med Fröjd genomfört en digital förändringsresa och tagit fram digitala tjänster som på bästa sätt möter målgruppernas behov med fokus på kreativ höjd, smart teknik och innovation.

Samarbetet har, bland annat, resulterat i tjänsten visitstockholm.com som vänder sig till internationella besökare och talanger. Tjänsten har vunnit guld i Svenska Designpriset, tilldelats Svenska SEO-priset inom kategorin resor samt varit nominerad till både The Webby Awards och Publishingpriset.

Under 2023 lanserades även stockholmbusinessregion.com som vänder sig sig till internationell målgrupp med ett affärsintresse för staden. Sedan lanseringen i april har tjänsten nominerats till Publishingpriset, där pristagarna ännu inte utsetts, samt vunnit silver i den jurybedömda tävlingen W3 Awards.

En ny fas med fokus på optimering

Nu börjar en ny fas där samarbetet fördjupas genom ett dedikerat team som arbetar integrerat med koncernen för att kontinuerligt och effektivt leverera nytta till målgrupperna.

– Vi är stolta över det arbete vi hittills genomfört tillsammans med Stockholm Business Region och är måna om att fortsätta leverera nytta för koncernen och dess målgrupper. De senaste fyra årens händelser har varit oförutsägbara och haft stor inverkan på koncernens uppdrag. Det visar på behovet av att arbeta kontinuerligt med den digitala närvaron. Oskar Sparreljung, VD, Fröjd

– I en starkt föränderlig värld har vi utmanats och vågat tänka nytt i nära samarbete med Fröjd som vår digitala partner. Våra lanserade koncerngemensamma tjänster har utvecklats med starkt fokus på målgruppernas behov och synergier. Nu tar vi nästa steg i vår digitala utvecklingsresa som ständigt är i rörelse. Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB. Bolaget är stadens näringslivs- och destinationsbolag med ansvar för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.