AstaZero

KUND

AstaZero

VAD

Koncept, Design, Utveckling

NÄR

2021

Besök sida
AstaZero är en testbädd för det automatiserade transportsystemet med syfte att stödja den innovation och utveckling som möjliggör visionen med noll dödsfall i trafiken. Bolaget ägs av Sveriges forskningsinstitut RISE och Chalmers tekniska högskola. Under hösten 2021 påbörjade Fröjd samarbetet med AstaZero för att ta fram en ny webbplats med fokus på att bättre driva försäljning och tydligare spegla den samhörighet man har med RISE.

Den nya lösningen behövde tas fram och lanseras inom en kort tidsram, vilket gjorde att vi snabbt behövde omvandla insikter till en konkret lösning och föreslå prioriterade åtgärder för att få bästa möjliga resultat.

Mål- och tonalitetsworkshop satte grunden för det fortsatta arbetet

För att kickstarta arbetet genomförde Fröjd en mål- och tonalitetsworkshop tillsammans med AstaZero och RISE. Efter workshopen sammanställdes prioriterade målgrupper, effektmål samt syftet med den nya sajten i ett målramverk, vilket fungerade som en ledstjärna in i koncept- och designarbetet. För att pricka rätt med den nya designen genomfördes även en tonalitetsövning för att tydligare definiera hur AstaZero vill uppfattas visuellt.

En struktur med användarnas behov i fokus

Baserat på insikterna om de prioriterade målgrupperna togs en ny navigationsstruktur fram. Innehållet strukturerades och sorterades med syfte att underlätta för användarna att hitta på sajten utifrån sina behov och tydliggöra AstaZeros verksamhetsområden.

Design med utgångspunkt i RISE grafiska profil

En ny digital identitet togs fram med syfte att tydliggöra den samhörighet AstaZero har med RISE. Element från RISE digitala identitet återanvändes, bland annat knappar, typsnitt och duotone-bilder, och med dessa som grund kunde fler element adderas för att ge AstaZero ett eget uttryck men med en fortsatt tydlig koppling till RISE.

Den nya designen ska visa på att AstaZero är världsledande inom forskning och testning, och en pålitlig partner som satsar på framtidens fordonsindustri och trafiksäkerhet. Bilder och rörligt material får ta plats för att bidra till en inbjudande intryck, och tydliga ingångar ska vägleda användaren till rätt information.

Designen är modulbaserad, något som underlättar det redaktionella arbetet då redaktörerna enkelt kan addera och justera innehåll på sidorna. Det ger en flexibel lösning som blir både anpassningsbar och hållbar över tid.

"Alla är mycket imponerade över det arbete som har gjorts på så kort tid."

Christine Wageborn, Projektledare & Webbredaktör, AstaZero

Projektledare: Jon Eriksson
Strateg: Monica Östling Holmlund
UX Designer: Maja Jakobsson
Ansvarig utvecklare: Martin Lindvall
Fullstack-utvecklare: Emma Fresk
Analytiker: Marie Thall