Axess tillgängliggör & lyfter innehåll

KUND

Axess

VAD

Koncept
Design
Utveckling

Besök sida
Axess arbetar på uppdrag av Ax:son Johnsonstiftelsen med syfte att sprida kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Bland annat ger man ut ett vetenskapligt magasin samt tillhandahåller olika TV-program och Podcasts. Axess webbplats fungerar som en samlingsplats för alla dessa olika innehållstyper.

En ny webbplats för nu & framåt

Webbplatsens dåvarande utformning och tekniska lösning ansågs förlegad och behövde förnyas utefter verksamhetens behov. Fröjds uppdrag blev att ta fram fram en ny, hållbar webbplats för Axess, med syfte att tillgängliggöra kunskap och informationsspridning utifrån ett flertal olika innehållstyper.

I samband med uppdraget efterfrågades ett designkoncept samt skisser på sidtyper och navigation. Fröjd fick även i uppdrag att se över den digitala identiteten samt definiera riktlinjer för hur designen ska implementeras på webbplatsen.

Det fanns också ett behov av en flexibel teknisk lösning som behövde vara kostnadseffektiv, användbar och inneha strukturella fördelar som skulle göra det enkelt för Axess redaktörer att publicera nytt innehåll. Samtidigt skulle allt existerande material i form av artiklar, tv-program och podcasts migreras från den gamla lösningen.

En lösning för att lyfta innehållet

Värdeorden “Vetenskap, Bildning och Tradition” blev ledord i arbetet med den nya webbplatsen. Fokus lades på att tydliggöra och tillgängliggöra innehållet för användarna, och en förenklad navigationsstruktur togs fram där de olika innehållstyperna lyftes fram. Wireframes utvecklades i ett första steg, som efter diskussion tillsammans med Axess detaljeras ytterligare. Parallellt växte också en Styleguide fram där riktlinjer för designen definierades.

Den digitala identiteten landade i ett avskalat manéer för att lyfta och ge fokus åt innehållet. Nya typsnitt definieras, och Axess varumärkesbärande röda färg används i interaktionselement för att leda användaren vidare, och en ljusblå färg fungerar som ett komplement för att lyfta visst innehåll ytterligare. Alla färger har tillgänglighetsanpassats för att nå upp till direktiven för WCAG AA-nivån.

Ett mer lättarbetat system

Förutom byggandet av en modern webbplats med en behaglig redaktörsupplevelse för de olika innehållstyperna ingick migrering av existerande innehåll samt integrationer mot ett antal externa tjänster i det tekniska arbetet.

Existerande innehåll så långt tillbaka som 2008 har migrerats. Detta har inneburit att ca. 4500 artiklar, ca. 5000 tv-program över 200 nummer av tidningen har fått nytt liv genom Fröjds uppdaterade design och mer lättarbetade innehållshanteringssystem.

De integrationer som gjorts innefattar:

  • Inloggning och paywall via integration mot extern prenumerations- och kontohanteringstjänst
  • VOD-tjänst för att ta emot metadata om strömmad video för Axess Play
  • Automatiserad import av podcasts från extern tjänst samt byggandet av podcast-spelare
  • Geografisk regionlåsning av innehåll
  • Tjänst för exponering av tv-tablåer för tredje part

Projektgrupp

Projektledare: Niklas Jakobsen
Art Director: Maja Jakobsson och Matilda Storm
Analys: Marie Thall
Utvecklare: Ida Strindberg och Jakob Stasilowicz