Information och stöd i en svår situation

KUND

Bröstcancerförbundet

UPPDRAG

Koncept
Design
Teknisk utveckling

Besök sida

En sajt för att erbjuda information, stöd och vägledning i en svår situation

Bröstcancerförbundet har 33 lokala föreningar. I Fröjds uppdrag ingick att förtydliga vad som skiljer

förbundet och föreningarnas erbjudanden åt, deras unika arbetsområden, samtidigt som besökaren erbjuds en enhetlig användaruppelvelse.

Effektmål

  • Få fler användare att ta del av kunskap om bröstcancer
  • Verka för att öka insamlingen
  • Användarvänligt verktyg för föreningarna

Digitala anpassningar

En digital vidareutveckling av Bröstcancerförbundets grafisk profil utformades med ett nytt typsnitt, en bredare färgpalett och ett mönster.

Värdeord som designen ska kommunicera är ”värme, mjukhet, stöttning, professionell och trovärdig”. Gradienten som adderades är sprungen ur det rosa bandets färgskiftningar.

En utmaning var att hitta rätt balans mellan det professionellt informerande och det mjuka, känslomässigt stöttande. Det nya konceptet skapar en sömlös och förtroendeingivande upplevelse mellan förbund och ens lokala förening med möjlighet till personlig kontakt.

En plats både för både fakta och känslomässigt stöd.

Grunden i den konceptuella lösningen utgörs av balansen mellan enhetlig struktur och tydlighet kring förbundet och de lokala föreningarnas unika verksamheter.

Enkla och tydliga gåvoflöden

Ett stor fokus lades vid att göra gåvoflöden användarvänliga med tydlig informationshierarki och vägledande pedagogiska animationer.

Användaren informeras om gåvans betydelse, erbjuds överblick över var man befinner sig i flödet och gränssnittet ger tydlig feedback. För redaktörerna har

redigeringsmöjligheterna förenklats för att skapa en smidig användarupplevelse även på deras sida.

“Fröjd har hjälpt oss att tillgängliggöra kunskap om bröstcancer på ett sätt som bemöter användaren med mjukhet och professionalism”

Marit Jenset - Generalsekreterare

Tekniska integrationer och lokala eldsjälar

Bröstcancerförbundet har väldigt många engagerade medlemmar runt om i landet. Redaktörerna för de lokala föreningssidorna har varierande teknisk kunskap och av det skälet har redaktörsgränssnittet anpassats för att göra redaktörsupplevelsen så enkel som möjligt, oavsett tidigare erfarenhet.Projektgrupp

Generalsekreterare, Bröstcancerförbundet: Marit Jenset

Kommunikationschef, Bröstcancerförbundet: Mette Hofman-Bang

Art Director: Oskar Wimmerman

Utvecklare: Martin Sandström, Sara Öjelind, Andreas Bernacca

Projektledare: Nina Eichenberger