Ett samarbete med optimering i fokus

KUND

Carnegie Fonder

VAD

Insiktsarbete, Användbarhetstester, Enkät, Design, Art Direction, Teknisk utveckling

NÄR

2019

Besök sida

Fröjd har under flera år haft ett samarbete med Carnegie Fonder där vi varit deras strategiska digitala partner och utvecklat och optimerat deras sajt löpande. Vi såg att det fanns potential för förbättringar av sajten och föreslog våren 2019 ett insiktsarbete för att uppdatera och optimera carnegiefonder.se med fokus på effektmål, användarvänlighet och en informationsstruktur som bättre skulle möta användarnas behov.


Syfte & mål

Syftet med projektet var att optimera prioriterade, affärskritiska flöden på befintlig sajt, därför inledde vi projektet med en Målramverks-workshop tillsammans med Carnegie Fonder för att förstå fokusområdena för efterföljande arbete.I Workshopen definierade vi syfte, mål, målgrupper och mätpunkter för sajten. Följande mål ska sajten arbeta för:

  • Stötta försäljning
  • Bygga varumärke
  • Generera leads
  • Fler nöjda kunder

Eftersom att Målramverket utgår från verksamhetens behov behövde vi också komplettera insiktsarbetet med kvantitativ användardata som senare låg till grunden för vår avgränsning. Den kvantitativa användardatan samlades in med hjälp av en enkät som gick ut till Carnegie Fonders nyhetsbrevsprenumeranter.

De viktigaste delarna

För att hitta de viktigaste delarna att förbättra både för Carnegie Fonder och deras kunder, definierade vi utifrån målramverket och kvantitativ data några delar av sajten som var extra viktiga för Carnegie Fonder. Här vägde vi in hur välbesökta sidorna var, men även hur viktiga sidorna var för att uppnå Carnegie Fonders mål med sajten.

För att skapa ett så bra underlag som möjligt inför intervjuer och tester med användare skickade vi ut en enkät tillsammans med Carnegie Fonders nyhetsbrev. På så sätt fick vi en bättre förståelse för vilka användarna var, deras drivkrafter, samt i vilket syfte de besöker carnegiefonder.se.

Dessa delar av sajten blev därför också extra intressanta att skapa en djupare förståelse för i intervjuer med användare.

Slutligen kom vi gemensamt fram till följande:

Prioriterade områden

  • Försäljning
  • Leads
  • Navigation

Prioriterade delar av sajten

  • Startsidan
  • Fonder
  • Börja spara


Lösningen - ett flexibelt modulsystem

Sajten är byggd i Wordpress där vi använder Advanced Custom Fields för att skapa en flexibel struktur av informationen på alla sidor. Sajten har uppdaterats med flera nya sidmallar och ett flexibelt modulsystem som enklare ska kunna återanvändas på befintliga eller nya mallar. All fonddata hämtas från Millistream för att sedan presenteras i diagram, jämförelse- och informationstabeller.

Mer rörelse

Utöver ny färg och form på sajten har vi även implementerat mer visuella animering för att skapa mer rörelse och ge en mjukare upplevelse.

Sammanfattningsvis

Ett mycket givande och lyckat optimeringsarbete ger mersmak och vi ser redan nu förbättrad data på t.e.x avvisningsfrekvenser. Optimeringen har mottagits mycket väl av Carnegie Fonder och tillsammans jobbar vi vidare för att hjälpa Carnegie Fonder i deras digitala affär. Kul tycker vi!


Projektgrupp

Projektledare, Carnegie Fonder: Kristina Flintull

Projektledare: Jon Eriksson

Art Director: Daniel Engström

Strateg: Emma Mardell

Analytiker: Vanja Folin

Utvecklare: Sara Öjelind och Mimi Lundberg