Digitalt läromedel för hopp och handlingskraft

KUND

Skogen i skolan

UPPDRAG

Koncept
Design
Teknisk utveckling

Besök sida

Bakgrund till projektet

Skogen i Skolan är ett rikstäckande samarbete mellan skogssektorn och skolan med syfte att väcka intresse för och skapa positiva attityder till skog och skogsbruk hos elever och skolpersonal. Deras uppdrag är att öka kunskapen om, intresset för och förståelsen av skogens alla värden, såväl ekonomiska, ekologiska som sociala.

Vi har tagit fram ett digitalt läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling, som ett komplement till den utomhuspedagogik som Skogen i skolan bedrivit i över 50 år. Det digitala läromedlet är tänkt att locka dem som har det svårare att ta ta sig ut i skogen genom att möjliggöra att istället ta skogen till skolan.

Målgrupper 

  • Elever i årskurs 4-6
  • Lärare till elever i årskurs 4-6

Projektmål

  • Öka kunskapen om och intresset för skogen och alla dess värden
  • Arbeta fram en modern och tillgänglig tjänst som på ett lustfyllt sätt sprider relevant kunskap om skogen
  • Ta fram en tjänst som är långsiktig, tekniskt hållbar och kostnadseffektiv och kan växa i takt med nya behov


Drivkrafter som idégrund

Samarbetet inleddes med en workshop där syfte och mål med det digitala läromedlet definierades. Därefter fördjupade vi oss i målgruppernas behov och förutsättningar innan vi tillsammans arbetade fram ett lösningsförslag med tillhörande plattformsrekommendation.


Lektionsupplägg och material till läromedlet arbetades fram av lärare och faktagransakdes av sakkunniga inom skogssektorn parallellt med att det digitala läromedlet färdigställdes. Arbetsmöten genomfördes för att säkerställa att läromedlet förvaltar alla önskade typer av innehåll.


Konceptet utgår från att skapa ett digital läromedel som tillgodoser de två målgruppernas olika behov och drivkrafter. Eleverna presenteras för ett mer inspirerande gränssnitt och ett mer lustfyllt utforskande av innehållet medan lärarnas del visar hur materialet bäst används i undervisningen med koppling till läroplan, ämne med möjlighet till fördjupning och anpassning efter elevers olika nivå.Elevens lärupplevelse i fokus

Efter godkänd konceptidé fortsatte arbetet med designdetaljering och interaktionsdesign parallellt med att utvecklingsarbetet påbörjades. Mycket fokus i projektet lades på att designa och utveckla de interaktiva övningarna som behövde möta såväl pedagogiska krav som tillgänglighetskrav.

Det interaktiva läromedlet testades även på elever som tidigt fick återkoppla på design och upplägg. När innehållet publicerats, flöden och funktionalitet testats, itererats och optimerats lanserades lösningen lagom till höstterminens start.

Idag omfattar skogslektioner.se 24 lektioner riktade till åk 4-6 och en plan för utökning till fler årskurser har påbörjats.


”– Det ska bli kul att göra kunskapen om skogens möjligheter tillgänglig för en ny generation. Många unga känner stor oro för framtiden och klimatförändringarna. Att detta läromedel om hållbar utveckling kan bidra till att omvända oron till hopp och handlingskraft är mycket motiverande för mig. ”

Theresa von Hofsten, Projektledare, Skogen i skolan”– Varierande uppgifter och tydligt upplagt

Anki, lärare”– Jag visste inte att det finns ett träd som är 9500 år och kallas för Old Tjikko

Emil, elev6000

användare från hela landet

40%

återkommande besökare

100%

nöjda redaktörer

Projektledare och redaktör, Skogen i skolan: Theresa von Hofsten
Projektledare: Anna Södercrantz 
Art Director: Julia Nordberg
UX & Design Director: Monica Östling Holmlund
Ansvarig utvecklare: Ida Strindberg