En sajt som gör det enkelt att bidra till en bättre värld

KUND

WeEffect och Vi-skogen

Uppdrag

Design
Art Direction
Teknisk utveckling

www.weeffect.se, www.viskogen.se

Nyckeln till frihet

WeEffect och Vi-skogen satt fast i en webbplats som inte alls fyllde de behov de hade av en webbplats. De saknade den flexibilitet de efterfrågat, och ju mer de arbetade med webbplatserna desto mer inlåsta kände de sig i dem. Den befintliga WordPress-plattformen upplevdes som svårarbetad och kostsam att förvalta. Vi fick i uppdrag att göra ett tekniskt övertagande av plattformen och att i samband med det se över de utmaningar som fanns - bland annat ett tydligare fokus på insamling.

Mål med projektet

 • Samtliga (5 st) webbplatser ska baseras på en och samma tekniska grundplattform.
 • Gemensamt lager för kommunikation mot externa tjänster och CRM
 • Ny e-handel
 • Optimerade gåvoflöden för att möjliggöra ökad insamling
 • Genomföra användartester för att se till så att upplevelsen linjerar med användarnas behov och önskemål

Lösning

We effects nya sajt är byggd i Wordpress med WooCommerce som e-commerce-lösning.Wordpress valdes baserat på att de som skulle arbeta med webbplatserna hade tidigare erfarenhet av Wordpress samt att Wordpress inte är förknippat med någon licenskostnad, vilket gör att den pengen istället kan användas till både vidareutveckling och optimering av sajten. Idag kör vi flera sajter på samma kodbas där endast tematisering gör att sajterna skiljer sig åt. För att ändå kunna adressera respektive sajts unika behov har vi tagit fram en väldigt flexibel sidmall. Detta möjliggör förvaltning och vidareutveckling av flera sajter till en låg kostnad.


Vidare så integrerar plattformen mot ett flertal tredjepartstjänster:

 • Billecta för BankID signering,
 • PayEx och Swish för transaktioner
 • Koppling mot WeEffects CRM-lösning.

Kommunikationslagret är designat på ett sätt så möjliggör att besökare kan ge pengar och signera sig som månadsgivare oberoende av CRM-systemets hälsa; ett scenario som historiskt hade gjort att en del konvertering gått förlorad.


Resultat

 • En lättarbetad lösning med stor flexibilitet och som är visuellt tilltalande
 • Tillgänglighet, stabilitet och flexibilitet har varit ledord – och webben levererar på alla tre!
 • Sedan lansering har gåvorna ökat med hela 68% vilket också svarar för sajtens primära effektmål!

Projektgrupp

Projektledare, WeEffect och Vi-skogen: Sofie Labraaten

Projektledare: Niklas Jakobsen

Art Director: Daniel Engström

Utvecklare: Mikael Engström, Sara Öjelind, Malin Gernandt