En plats för vetenskaplig kunskap

KUND

Kungl. Vetenskapsakademien

UPPDRAG

Koncept
Design
Teknisk utveckling

Besök sida
Kungl. Vetenskapsakademien vill med sin webbplats inspirera besökarna att ta del av vetenskaplig kunskap och väcka intresse för forskning. Och en gång om året har man det prestigefulla uppdraget att dela ut Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset.

I början av 2022 påbörjade Fröjd ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien med uppdrag att utveckla fyra nya webbplatser. Webbplatsernas skulle ha en gemensam teknisk plattform, men skiljas åt visuellt. Genom en gemensam kodbas kunde vi dra fördel av de likartade behoven, men också utveckla en hållbar och kostnadseffektiv lösning.

Ökat engagemang

De övergripande målen för alla fyra webbplatser är att öka engagemanget och användarvänligheten. För att öka engagemanget tog vi fram en modulär uppbyggnad av webbplatsen som ger möjlighet till variation – inte bara på respektive sajt utan även sajterna emellan. Vi ville låta innehållet ta plats och använda oss av fler och större bilder och videos i designen för att på så sätt driva uppmärksamhet.

För att förbättra användarvänligheten valde vi framförallt att fokusera på tydlig struktur, lättläst innehåll och bra sökbarhet. Självklart har vi också utgått från rådande tillgänglighetsregler (WCAG), både när det kommer till design och teknisk utveckling.

Visuella skillnader - Gemensam teknik

I och med att de fyra olika webbplatserna skulle byggas på samma modulära system, men skiljas åt visuellt så fick vi arbeta med att färger, logotyper och särskilda bildelement var unika per sajt. Detta gjorde bland annat att vi tydliggjorde vilka färger som var de primära för varje webbplats tillsammans med kunden och säkrade upp att färgerna höll önskvärd tillgänglighet. Vi skapade även toningar som hade sin grund i primärfärgen för alla webbplatser. Dessa toningar har bland annat använts som bakgrundsfärger i olika moduler och kort.

Utgångspunkten har varit att bygga en gemensam kodbas för de fyra olika sajterna. Webbplatserna bygger på WordPress som CMS och med hjälp av tematisering har designen och det visuella kunnat särskiljas. Den gemensamma kodbasen underlättar också arbetet för redaktörerna och ger Kungl. Vetenskapsakademin en effektiv förvaltning.

De fyra webbplatserna som togs fram var:

Kungl. Vetenskapsakademien - www.kva.se
Grundades 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Crafoordpriset - www.crafoordprize.se
Ett av världens största vetenskapliga priser. Delas ut i matematik och astronomi, biovetenskap, geovetenskap och polyartritforskning av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Crafoordska stiftelsen i Lund.

Centrum för vetenskapshistoria - www.vetenskapshistoria.se
Förvaltar Kungl. Vetenskapsakademins samlingar av arkiv och föremål, och arbetar för att främja svensk vetenskapshistorisk forskning.

Institut Mittag-Leffler - www.mittag-leffler.se
Världsledande internationellt centrum för forskning och postdoktoral utbildning i matematiska vetenskaper. Inkluderar forskningsprogram, konferenser, workshops och sommarskolor.

Projektgrupp

Projektledare: Martina Sundling
Design och UX: Victor Jacobsson och Carl Andersson
Utvecklare: Emma Fresk, Carl Klingberg och Aladdin Kanngo
Analytiker: Marie Thall