Ett vin(n)ande koncept

KUND

EnjoyWine & Spirits

VAD

Insiktsarbete
Koncept & Design
Utveckling
Kommunikation
Analys och Optimering

Besök sida

Optimering för en säker digital framtid

Enjoy Wine är en del av Gruppo Di Luca-koncernen och är en av de största vinimportörerna på den svenska marknaden, samt en av Systembolagets äldsta leverantörer av vin. Enjoy är ett familjeföretag med starka rötter i Italien och den traditionella vinvärlden.

Fröjd och Enjoy Wine har samarbetat sedan 2019 då vi tog över förvaltningen av den befintliga webben och närbesläktade bakomliggande system. Önskemålet från Enjoy Wines sida var då att inte riva ut allt och bygga nytt direkt, utan att istället förvalta och iterativt bygga om och förbättra valda delar av den digitala infrastrukturen.

Ursprungligen gjordes ett grundläggande tekniskt underhållsarbete med prestandaoptimering och framtidssäkring av hela plattformen. Sedan tog Fröjd tillsammans med Enjoy Wine fram ett målramverk för de samlade digitala behoven framåt.

Målramverket låg också till grund för prioritering av vilka delar på sajten som skulle byggas om, i vilken ordning de skulle byggas om och vilka övergripande koncept och idéer som skulle ligga till grund för ombyggnaden. Målramverket var också tänkt som språngbräda för vidare digitalt arbete med varumärket.

Vid Fröjds övertagande av förvaltningen och driften av Enjoy Wines sajt, samt bakomliggande API-system med integrationer mot InRiver PIM, gjordes en teknisk genomlysning för att med enkla insatser förbättra stabilitet vid produkt-synkningar mot sajten från API:et samt svars- och responstider vid besök på sajten.

Ingrepp i API:et gjordes för att möjliggöra automatisering och schemaläggning av synkningar av produkter. Bildhanteringen för produkter optimerades och en drös mindre buggar löstes. Detta resulterade i ett mer stabilt och förutsägbart beteende när nya produkter trycktes ut till webben via APIer från InRiver.

Vid den tekniska analysen av sajten upptäcktes stora möjligheter att optimera långsamma databasfrågor och ineffektiv kod. Databasfrågor och dynamiskt innehåll som led av prestandaproblem men som inte enkelt kunde direktoptimeras optimerades istället genom införandet av objektcachning via Redis. Även en vanlig sidcache för de sidor som inte innehåller dynamiskt innehåll infördes. Detta resulterade i betydligt lägre respons- och laddtider för hela sajten, samt betydligt bättre prestandabetyg vid audits med t.ex. Google LightHouse.

Även själva kodbasen för sajten och bakomliggande system gicks igenom, rensades på död kod samt strukturerades om för att förhindra påbyggnad av framtida teknisk skuld och underlätta den planerade iterativa ombyggnaden av sajten.


En kreativ designprocess i nära samarbete med kunden

Vi ville tydliggöra Enjoys varumärke och skapa en trovärdig och målgruppsanpassad identitet över flera kanaler. Enjoys historia, kompetens, hållbarhetsarbete och produktportfölj är det DNA som skiljer Enjoy från andra och bidrar till att de attraherar nya agenturuppdrag och att fler köper deras produkter. Den digitala identiten implementererades först för enjoywine.se som bas och utvecklades senare till att appliceras på sociala medier och nyhetsbrev.

Att arbeta skissbaserat nära kund för att kunna vara relevanta och säljfokuserade var en viktig del i den kreativa designprocessen. Vi tog fram en ny, bredare färgskala som var tillgänglighetsanpassad, typsnitt med en mjukare och personligare ton och nya moduler för att göra utrymme för att kunna arbeta med ett mer säljfokuserat och varumärkesbärande innehåll. Idén utgick ifrån en benchmark och kreativa workshops där vi såg ett utrymme att sticka ut genom att vara mer samtida, personliga och utbildande i sitt formspråk och innehåll, för att engagera och inspirera målgruppen.

Ett kommunikativt lyft

För de sociala kanalerna fanns ett behov av att paketera innehåll från sajten för skapa mer engagemang och knyta ihop den digitala identiteten för att stärka varumärket. Dryckesskolan är ett viktigt segment på enjoywine.se och vi hjälpte till att paketera olika teman för kundens sociala kanaler. Fokus var att göra det lättöverskådligt, utbildande och kul. Vi arbetade fram teman som:

  • Veckans vintips
  • Vinquiz
  • Dryckesskolan
  • Hållbarhetsfilmer
  • Veckans region/druva

Här kan man som användare få snabba vintips till helgen, trender inom vinlingot och få koll på hur man mycket man egentligen vet om vinets värld i veckans quiz. Det nya kommunikation och form greppet för kundens sociala medier hjälpte till att öka både engagemang och antal följare.

En iterativ ombyggnadsprocess

Fröjd byggde i tätt samarbete med Enjoy Wine om hela sajten inkrementellt och iterativt under två års tid. Designarbetet skedde parallellt och grundades på den uppfräschade grafiska identiteten.

Utifrån Enjoy Wines målramverk och framtida behov viktades sajtens olika delar och ragnordnades med hänsyn till behov och budget. Välbesökta delar av sajten såsom startsida, produktsidor och producentsidor gavs mycket fokus initialt och gavs ett gediget ansiktslyft. Därefter låg fokus på en ny sökfunktion för produkter samt ett ansiktslyft för artiklar och resterande innehåll såsom podden “Vin för rookies”. Slutligen skapades två nya kampanjsidor; en för det vanliga sortimentet samt en för den lekfulla produktgruppen Tr3 Apor.

Under hela processen implementerades även analys och mätning parallellt, vilket möjliggjorde att Fröjd kunde följa upp och säkerställa att affärsnyttan med nyutvecklingen faktiskt förbättrades under loppets gång. Kontinuerlig mätning gav oss också vidare underlag under tiden arbetet iterativt fortskred.

Ombyggnaden skedde hela tiden modul- och sidbyggesbaserat för att maximera nyttan med enstaka moduler och kunna återanvända dessa på flera ställen på sajten. Resultatet blev en uppfräschad, flexibel och hållbar sajt som ger redaktörerna stor makt att anpassa innehåll och tonalitet. Läs gärna mer om Fröjds tankar kring hållbara digitala lösningar här: https://www.frojd.se/artiklar/den-hallbara-webben-hur-maximerar-vi-livslangden-pa-vara-digitala-plattformar.

Ett gediget nytt sök

Då Enjoy Wine är en av de största vinimportörerna på den svenska marknaden med ett roligt och brett utbud ville Fröjd försöka tillgängliggöra de många produkter som finns i sortimentet genom ett enkelt men flexibelt sök. Det existerande söket var för komplext, långsamt och svårnavigerat. Fröjd utarbetade ett nytt, modernt och blixtsnabbt sök som gör det lätt för användarna att botanisera i det härliga sortimentet.

Det nya söket har även möjlighet till komplexa inlänkningar. T.ex. kan en länk från nyhetsbrevet eller en kampanj i sociala medier leda besökaren till hela sortimentet av italienska röda viner för under 100kr, eller till hela det ekologiska sortimentet, eller till alla produkter från en viss producent, o.s.v. Även söket byggdes med hållbarhet i fokus; uppkommer behovet kan söket enkelt frikopplas från den existerande sajten och återimplementeras inom ramen för en ny plattform.

Analys och Mätning

Parallellt med att vi har vidareutvecklat webbplatsen har vi implementerat en anpassade mätning på webben, som hjälper oss och Enjoy Wine att följa och analysera deras KPI:er och PI:er. Mätningen ger oss möjlighet att b.la. följa viktiga engagemangsmål och köpincitament, data som vi använder i vår datadrivna process när vi vidareutvecklar webbplatsen.

För att göra det enkelt för Enjoy Wine att löpande följa upp hur webbplatsen presterar satte vi även upp en dashboard. Dashboard inkluderar även data för externa kanaler så som SEM, display och sociala medier, vilket gör det lätt för Enjoy Wine att snabbt få en överblick för sina digitala kanaler.

Projektgrupp

Projektledare: Robert Persson
Art Director: Gustav Carlberg
Innehållsproducent: Josefine Hammarström Helén
Ansvarig utvecklare: Jakob Stasilowicz
Fullstack-utvecklare: Carl Klingberg, Martin Lindvall, Martin Sandström
Analytiker: Marie Thall