Framtidens Stora Sköndal – Med människan i fokus

KUND

Framtidens Stora Sköndal

VAD

Koncept
Design
Utveckling

Besök sida
I södra Stockholm växer en ny stadsdel fram, byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet – Framtidens Stora Sköndal. Tillsammans har vi tagit fram en webbplats som ska berätta om och väcka intresse för den helt nya, hållbara stadsdelen!

På en plats med stora natur- och kulturvärden ska stadsutvecklingsprojektet Framtidens Stora Sköndal möjliggöra en stadsdel där många olika behov och förutsättningar ska kunna rymmas. Med fokus på inkludering, mångfald, variation och miljömedvetenhet byggs en stadsdel med hög livskvalitet för många.

Ett välbalanserat koncept

För att skapa samsyn kring webbplatsens syfte och mål genomfördes en målworkshop. Därefter togs ett målramverk och målgruppsbeskrivningar fram för att tydliggöra de olika målgruppernas behov. I en innehållsworkshop kunde vi tillsammans identifiera vilket innehåll som behövdes för att möta målgruppernas behov och på ett tydligt och inspirerande sätt kunna kommunicera kring den nya stadsdelen.

En utmaning för konceptet var att hitta balans mellan att vara nära människan, inspirera och skapa en känsla av hur det är att vara i området, och samtidigt informera och attrahera samarbetspartners och beslutsfattare. Den nya webbplatsen ska vara en aktuell informationskälla som positionerar Framtidens Stora Sköndal som ett unikt stadsutvecklingsprojekt och attraherar människor att vilja bo i en social och miljömässigt hållbar stadsdel.

Design som speglar dåtid, samtid och framtid

Området Stora Sköndal bär på ett historiskt arv, på en plats där det länge funnits utbildningsverksamhet. Det var viktigt att detta fick leva kvar. Designen utgår från en webbplats som ska stötta stadsutvecklingsprojektet genom att inspirera, attrahera, informera och förmedla Framtidens Stora Sköndals värdeord – hållbarhet, mångfald, inbjudande och visionär. Därför togs en organiska färgskala och former som linjerar med hur naturen påverkar människan i Framtidens Stora Sköndal fram. Bilder på det framtida området blandas upp med bilder med människan i fokus och förmedlar en stadsdel där både barn, familjer, unga, vuxna och pensionärer kommer mötas. En lätthet i uttrycket och mjukhet i interaktioner samverkar för att stötta Framtidens Stora Sköndals vision.

Då webbplatsen kommer leva under många år framöver, och vara en viktig kanal för utvecklingsprojektet, behövdes en hållbar och modulär design där viktig information, tidslinjer, vision och översikt över hur byggarbetet framskrider får ta plats.

Den tekniska lösningen

Stora Sköndal har flera webbplatser i sitt ekosystem. För att underlätta för redaktörer och skapa en effektiv förvaltning föll därför teknikvalet på WordPress som CMS.

En del av utvecklingsbudgeten reserverades för att säkerställa rätt känsla och liv på webbplatsen genom mjuka och följsamma animationer. Framtidens Stora Sköndals webbplats har anpassats för leva upp till WCAG 2.1 nivå AA, ur såväl design- som teknikperspektiv.

Projektgrupp

Projektledare: Anna Södercrantz
Design och UX: Gustav Carlberg
Utvecklare: Carl Klingberg och Mimi Lundberg
Analytiker: Marie Thall