Gavlegårdarna - för 30 000 gävlebor

Kund

Gavlegårdarna

Vad vi gjort

UX, designkoncept, teknisk utveckling

Besök sida
Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och nästan en tredjedel av Gävles befolkning på drygt 100 000 invånare bor hos Gavlegårdarna. Webbplatsen är en central del i att serva hyresgästerna på olika sätt och hanterar flera centrala funktioner såsom att hitta och söka lediga objekt, boka tvättstuga och genomföra felanmälningar.

En bättre användarupplevelse

Genom vårt samarbete har vi successivt förbättrat användarupplevelsen i centrala användarflöden. Genom att utgå från webbplatsens målramverk och målgruppsbeskrivningar och arbeta hypotesdrivet har vi effektivt kunnat ta fram nya lösningar som validerats med hjälp av användningstester innan den tekniska utvecklingen genomförts.

Ny struktur

Ett innehålls- och strukturarbete resulterade i en ny slimmad struktur utifrån användarnas behov, vilket också gör det enklare för redaktörerna att arbeta med sajten. Arbetet inleddes med en workshop där vi tillsammans såg över det befintliga innehållet samt gjorde ett utkast till en ny struktur. Till vår hjälp hade vi användarroller utifrån de olika målgruppernas behov. En ny version av strukturen användningstestades och justerades utifrån insikterna som testet gav.

Enklare att söka ledigt

En av webbplatsens primära funktioner är att presentera lediga objekt för användare som söker en ny bostad, ett förråd eller en parkeringsplats samt att kunna genomföra en intresseanmälan.

Eftersom Gavlegårdarna har en stor mängd objekt behöver användarna snabbt kunna sortera och filtrera för att hitta objekt som är relevanta för dem. Genom att presentera datan i funktioner som möter användarnas behov, snarare än hur datan importeras från Gavlegårdarnas fastighetssystem har vi lyckats skapa en användarvänlig lösning.

Med fler relevanta filtreringsmöjligheter, mer och bättre strukturerad metadata (tillträde, våningsplan etc.) och en kartvy har vi gjort det enklare att få överblick och att snabbare hitta rätt objekt.

Intresseanmälan är ett flöde som inte bara rör den digitala kundupplevelsen utan även inkluderar fysiska kontaktytor. Gavlegårdarna hade utmaningar med att användare anmälde intresse för objekt de inte kvalificerade för och att de upplevde processen som otydlig. Genom att se över och förbättra flödet men också att anpassa informationen beroende på användarnas parametrar har vi kunnat säkerställa en lösning som möter användarnas behov såväl innan som efter en genomförd intresseanmälan.

Tillgänglig design

Under 2023 har webbplatsens visuella design moderniserats och gjorts tillgänglig enligt WCAG:s AA-nivå. En breddad färgpalett och nya grafiska element bidrar till att lyfta användarupplevelsen. I samband med designimplementationen har nya flexibla moduler adderats för att ge Gavlegårdarnas redaktörer frihet att anpassa landningssidor och information efter aktuellt behov.

Teknisk arkitektur

Gavlegårdarnas tekniska arkitektur består av en extern webbplats utvecklad i WordPress, en Vue-baserad frontendapplikation för det inloggade läget och ett .Net-baserat API. Plattformen kommunicerar med ett system för energiuppföljning, ett fastighetssystem och ett passagesystem. Svensk e-identitet används för BankID-integrationer. Lösningen driftas delvis On-Premies av Gävle kommun IT och delvis på Microsoft Azure.