Husen som gör Göteborg

KUND

Higab

VAD

Koncept
Design
Utveckling

Besök sida
Tillsammans med Higab har vi utforskat hur de som varumärke och aktör i fastighetsbranschen ska ta plats på den digitala arenan. Syftet med den nya webbplatsen är att sprida information och inspiration kring Higabs arbete med att vårda, utveckla och hyra ut sina unika hus och miljöer.

Higab är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler för små och medelstora verksamheter både inom privat och offentlig sektor. Deras uppdrag är att utveckla och vårda några av Göteborgs kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader samtidigt som de aktivt ska bidra till stadens utveckling.

Samarbetet med Higab inleddes med att ta fram koncept och design för webbplatsen higab.se. Därefter utökades samarbetet till att även inkludera den tekniska utvecklingen av den nya webbplatsen.

Koncept

I konceptfasen arbetade vi med ett gemensamt kreativt utforskande, för att hitta den designförändring som vi och Higab ville åstadkomma. Designen hämtar inspiration från det kulturhistoriska arv som Higab förvaltar. Färgpaletten kommer från tegelfasader, koppartak och marmorgolv och formerna från arkitektoniska bågar och pelare som präglar Higabs mest karakteristiska fastigheter.

Design och tekniskt utveckling

Designsystemet som utvecklades var omfattande och inkluderade olika komponenter, moduler och block. Målet var att skapa ett mångsidigt och flexibelt designsystem som är anpassat för olika enheter - desktop, surfplatta och mobil.

Ett led i designarbetet var att förtydliga struktur, innehåll och interaktioner. Med hjälp av wireframes kan vi testa att vi får med alla viktiga beståndsdelar på sajten och att det finns ett tydligt flöde på webbplatsen som användaren enkelt kan navigera i. Wireframes hjälper oss också att säkerställa med våra utvecklare att det vi skissar på är tekniskt genomförbart.

Den tekniska utvecklingen av Higab.se har handlat om att översätta den känsla som designen ger i en väl fungerande wordpress-sajt. Vi har skapat en flexibel webbplats som enkelt kan anpassas efter olika behov. Fokus har också legat på att det nya CMS:et ska förenkla för redaktörerna i deras löpande arbete med att förvalta webbplatsen.

Resultat

Samarbetet har resulterat i en webbplats med en tydlig visuell identitet som stämmer med hur Higab vill upplevas av sina målgrupper på den digitala arenan. Sajten är användarvänlig, inspirerande och funktionell. På higab.se kan användarna enkelt utforska Higabs fastigheter och leta efter lediga lokaler genom en förbättrad kart- och sökfunktion. Webbplatsen ger också besökaren snabb överblick med möjlighet att djupdyka i senaste nytt om stadsutveckling, byggnadsvård och hållbarhet.

Design och teknik följer tillgänglighetsstandard WCAG AA. På så sätt säkerställer vi att ett besök på higab.se blir en bra upplevelse för alla användare.

Projektgrupp

Projektledare: Martina Sundling

Strateg: Monica Östling Holmlund

Ansvarig designer: Kaisi Rosin

Ansvarig utvecklare: Mikael Engström

Utvecklare: Fanny Värnbrink Forsman

Utvecklare: Victor Kilander

Digital analytiker: Emma Mardell