Målgruppsanpassade onlinevideos

FÖR VEM?

MediaMarkt

VAD GJORDE VI?

Art Direction, Design, Copywriting, Animering

NÄR?

2020

Besök sida

Bakgrund

MediaMarkt såg en möjlighet att öka försäljningen i de digitala kanalerna genom att målgruppsanpassa sina annonsvideos. Men att löpande ta fram en stor mängd videos från grunden är ofta en tidskrävande och kostsam process. Därför blev uppdragsbeskrivningen till oss att hitta en process där man på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt löpande kan producera onlinevideos för olika målgrupper efter deras individuella intressen, behov och livssituation.

Taktik

För att möjliggöra en kostnadseffektiv och snabb process bestämde vi oss för att ta fram videomallar där kampanjelement, erbjudande och innehåll kan anpassas för de olika målgrupperna med minimal handpåläggning. På så sätt går det producera många videos med små medel men fortfarande bibehålla hög nivå.

Produktion

Definiera målgrupper

Vi beslutade oss för att börja fokusera på tre målgrupper. I en workshop definierade vi deras behov och beteende för att ha en utgångspunkt när vi började designa videomallar och producera videos. Utifrån detta tog vi fram en tonalitet och fokusområden för de olika målgrupperna.

Koncept

Nästa steg var att hitta ett övergripande koncept som var flexibelt nog för att kunna appliceras på de olika målgrupperna och deras behov. Vi brainstormade fram en rad förslag och landade i ”Sökruta-mallen”, som vi bedömde kunna anpassas oavsett behovet på kommunikation och erbjudande.

Uppföljning

Vi arbetar löpande med uppföljning och optimering av kampanjerna tillsammans med MediaMarkt och mediabyrå OMD. I vårt gemensamma dashboard följer vi resultatet för de olika målgrupperna och utvecklar kreativen utifrån behov. Vi har adderat såväl nya målgrupper som nya format för våra videos sedan vi började arbetet våren 2020.

Resultat

Processen för att ta fram kommunikation och producera videos är nu snabb, flexibel och kostnadseffektiv. På bara ett par arbetsdagar kan upp till 20 unika videos med olika budskap och format riktade mot olika målgrupper levereras. Vi har tagit fram videomallar för Trueview 15 sekunder, bumper ads, ståendes och liggandes såväl som optimerade för YouTube och Facebook.