Mentor.se - En plats för unga att växa

KUND

Mentor

VAD

Koncept
Design
Utveckling

Besök sida
Hur kan vi skapa ett uttryck som lockar företag, skolpersonal och karriärister, men samtidigt känns rätt även för ungdomar? Det var grunden i den utmaning som presenterades när Mentor beställde en ny webb och ett nytt samarbete inleddes.

Mentor är en ideell organisation som hjälper unga att växa, bli starka och tro på sig själva. Genom metoder som mentorskap för ungdomar, föreläsningar till elever och föräldrar samt opinionsbildning ger Mentor ungdomar en tro på framtiden. Organisationen engagerar – utöver ungdomar förstås – även volontärer, skolpersonal, ambassadörer och partnerföretag i sitt arbete.

En ungdomligare look

Med så många olika intressenter och målgrupper blev det extra viktigt att få en tydlig bild av hur de skulle prioriteras. Därför inleddes arbetet med strategiska workshops för att på djupare plan skapa förståelse för de olika målgruppernas behov och beteendemönster. Där togs även ett målramverk fram med prioriterade mätområden och med hjälp av en sitemap och wireframes strukturerades innehållet och navigationen upp för att matcha besökarnas behov. På så sätt formades gemensamt en strategisk kompass som inte bara fungerade vägledande i att förstå vem webben primärt byggdes för, utan också skapar mervärde och mätbar effekt för Mentor som organisation in i framtiden. Samtidigt stöttar det i att ta fram ett designstarkt och tydligt koncept som inte låter sig kännas urvattnat i ett försök att tillfredsställa för många målgrupper.


Den tydligaste insikten handlade om tonalitet. Mentors tidigare uttryck tilltalade helt enkelt inte den viktigaste målgruppen, ungdomarna. Den kändes statisk och alldeles för formell. Vi behövde alltså skapa en webbsida som engagerar visuellt och känns kul, inspirerande och lite överraskande att surfa runt på, men som också är tillgänglig och enkel att navigera.

– Yoel Svenzén, Art director, Fröjd

Som utgångspunkt fanns en rykande färsk uppdaterad grafisk profil, men den var då också helt oprövad i hur den skulle appliceras på en webbsida. Därför kom arbetet initialt att handla om att anpassa profilen till den nya kontexten, med allt vad gäller designsystem och tillgänglighetskontroll. I tätt samarbete med Mentors kommunikationsavdelning och genom en process med snabba iterationer landade teamet i ett uttryck som kändes helt rätt i förhållande till grafisk profil, målgrupper och ambitionen att skapa något annorlunda som upplevs lekfullt, ungdomligt och hoppfullt.

Resultatet blev en design som låter få enkla men starka element ta för sig ordentligt. Skarpa färger som skapar modiga kontraster balanseras upp av ett varmt och genuint bildspråk. Det tydliga, rena typsnittet leker sig in och lockar till läsning, med stöd av enkla geometriska former som lustfyllt animeras fram. Nya mentor.se är en mix av maxat och enkelt, med inspiration från både bauhaus och brutalism. Maxad minimalism, kan man kanske kalla det.

Utöver den nya formen har mycket fokus legat på att få ansökningsprocesserna för mentorskap – för både ungdomar och mentorer – att bli mer effektiva samt kännas roligare och mer engagerande. En utmaning som tacklades genom att utveckla ett avancerat formulärsverktyg, komplett med CRM-integration mot Salesforce, genom vilket Mentor har kunnat ersätta de gamla, tråkiga formulären med lustfyllda dynamiska flerstegsformulär inspirerade av onlinequiz.

Att koda hållbart

Nästa prövning var att inom projektets tidsram omvandla den nya, utmanande designvisionen till hållbar kod. Något som behövde vara både lätt för redaktörer att förvalta i Wordpress – med modulärt tänk för innehållsblock – och fullt responsiv för alla typer av enheter. Därtill skulle mentor.se gå att duplicera för flera andra länder och språk, däribland en spegelvänd arabisk version.

Designen var en utmaning att bygga modulärt och responsivt, men givet projektets ramar en förutsättning för att ro det i hamn. Med få sidmallar, många block-moduler samt ett dynamiskt formulärsverktyg kunde vi skapa en lösning som ger redaktörerna stor men hanterlig flexibilitet utan kompromisser kring det starka formspråket. Modulbiblioteket är också enkelt att bygga ut vid framtida behov - en framtidssäker lösning, helt enkelt!

– Jakob Stasilowicz, ansvarig utvecklare, Fröjd

Och hur gick det?

Mentors nya webb lanserades i april 2022 och har tagits emot med glädjerop, stolthet och stor entusiasm, både internt inom organisationen men även bland externa aktörer och ungdomar.

Vilket lyft! Väldigt snygg och modern design. Nya mentor.se är välkomnande och kommunicerar verkligen vad Mentor är för organisation!

– Firas Al Saati, digital produktägare, Mentor Sverige

I och med den nya webbplatsen kan Mentor kommunicera på ett mer inspirerande sätt med sina olika målgrupper, samtidigt som den engagerar och är ett bärande verktyg för programverksamheten.

Projektgrupp

Projektledare: Niklas Jakobsen
Design och UX: Yoel Svenzén
Ansvarig utvecklare: Jakob Stasilowicz
Analytiker: Emma Mardell