Ett digitalt byggprojekt med kundresan i fokus

KUND

Nordr

UPPDRAG

Strategi
Koncept
Design
Teknisk utveckling

Besök sida
Nordr har utvecklat bostäder i Sverige sedan milleniumskiftet. Att köpa bostad är ett stort beslut som ställer höga krav på en trygg och väldesignad kundupplevelse, inte minst vid köp av en nyproducerad bostad där inflyttningsdatumet kan ligga flera månader eller år fram i tiden. Det ställer särskilda krav på byggföretagens tillgänglighet, information och bemötande i alla andra kanaler. Vårt samarbete inleddes därför med en kartläggning av bostadsköparens totala kundresa för att identifiera vilka behov en ny webbplats behövde möta.

En härligare upplevelse för både besökare och redaktörer

Den nya webbplatsen har en tydlig struktur för information och är samtidigt ett kommunikativt verktyg för kundservice, där man kan bemöta de frågor som köpare kommer till webbplatsen med. En luftig digital identitet har tagits fram för att balansera information med inspiration och förhöja den visuella upplevelsen av webbplatsen.

Den tekniska plattformen, som är byggd på ramverket Django och med Wagtail som CMS, har en smart arkitektur som möjliggör för Nordr växa och genomföra marknadsanpassningar. Utöver huvudsajten har Mina Sidor, Folkhem och Nordr Nära (fastighetsförvaltningen) utvecklats med samma arkitektur som huvudsajten.

Ett skräddarsytt API ger sajten extra växlar

Ett prioriterat område har varit att utveckla ett stresståligt API som indexerar data från Nordrs affärssystem och exponerar den vidare för konsumtion av andra system. Höga krav ställdes att API:et effektivt reflekterar datan i affärssystemet med minimal fördröjning. API:et är därför utvecklat i Elixir, ett programmeringsspråk som kompilerar mot Erlang VM, vilket är känt för att ha både hög concurrency (att kunna ha många processer igång samtidigt) och hög feltolerans. Ovanpå Elixir har vi använt ramverket Phoenix som i det närmaste kan ses som Ruby-On-Rails för Elixir.

Vår API-lösning möjliggör distribution av Nordrs objekt till flera kanaler (ex. Facebook, Hemnet, externa appar etc.) via ett mellanlager, som sköter kommunikationen mot affärssystemet. Mellanlagret gör det också enklare att integrera nya lösningar mot affärssytemet.

Ett formspråk med plats för det naturliga

Nyckelord för Nordrs visuella identitet är "Naturlig, Nordisk elegans och Kvalitet” och en form inspirerad av norrsken har blivit en bärande del i webbplatsens visuella uttryck. En varm framtoning som tillsammans med den mer kontrastrika organiska formen, bidrar till en känsla av dramatik. Färger och komponenter är anpassade för att uppnå kraven för WCAG 2.1.

+30%

Konvertering

-22,5%

Bounce rate

+18%

Tid på sajt

Projektgrupp

Projektledare: Niklas Jakobsen
Designer: Julia Nordberg, Oskar Wimmermann
Utvecklare: Martin Sandström, Mikael Engström, Carl Klingberg, Andreas Bernacca, Ludwig Lillieborg