En dörröppnare till en av världens mest innovativa regioner

Kund

Stockholm Business Region

Vad vi gjort

Insiktsarbete, strategi, konceptutveckling, ux, design, teknisk strategi och utveckling.

Besök sida
Stockholm - The Capital of Scandinavia - erbjuder många affärsmöjligheter för internationella målgrupper. Tillsammans med Stockholm Business Region har vi skapat en lösning för att möta internationella målgrupper med affärsintresse av Stockholm i en gemensam tjänst - en dörröppnare till en av de mest innovativa regionerna i världen.

Välkommen till en region av möjligheter

Stockholm Business Region är ansvariga för utvecklandet och marknadsföringen av Stockholm som destination för besökare och företagsetableringar under varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. I ett strategiskt partnerskap arbetar Fröjd och Stockholm Business Region med att skapa digitala lösningar som möter behoven hos olika målgrupper.

Stockholmbusinessregion.com är en tjänst som möter behoven hos internationella målgrupper med affärsintresse för Stockholm. Vårt uppdrag inkluderade insiktsarbete, strategi, konceptutveckling, ux, design, teknisk strategi och utveckling.

Insikter och mål

Målgruppernas behov och drivkrafter kartlades via djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter och kompletterades med desktop research. Målgruppsbeskrivningar utvecklades i form av beteendetyper som är baserade på behov i olika användningssituationer snarare än demografisk data. Kundresor definierades för beteendetyperna för att visualisera smärtpunkter och möjligheter att förbättra befintlig kundupplevelse.

Intervjuer och fokusgrupper

  • Internationella investerare & företag - 17 djupintervjuer
  • Lokala besöksnäringen - 37 deltagare i fokusgrupper
  • Lokala näringslivet - 10 djupintervjuer
  • B2B internationella målgrupper - 20 djupintervjuer

Syfte och effektmål för den nya lösningen definierades i ett strategiskt dokument som vägledde oss genom hela projektet. Syftet med den nya tjänsten är att presentera Stockholm som en innovativ och intressant plats att göra affärer i. Den ska guida målgrupperna och öppna dörren till vidare dialog med organisationen genom kontakt och leads-generering.

Användarnas behov och organisationens förutsättningar

Utifrån de identifierade möjligheterna och smärtpunkterna arbetade vi tillsammans fram hypoteser för nya lösningsförslag i tvärfunktionella grupper. Hypoteserna prioriterades efter högst affärs- och användarnytta för att sedan skissas ut i en prototyp. Prototypen utvärderades med representanter ur målgrupperna för att säkerställa att vi optimerar effekten av våra insatser. Genom att utgå från användarnas behov i kombination med organisationens förutsättningar, skapades ett koncept för en ny digital tjänst.

En tjänst dedikerad till innovation

Tillsammans med Stockholm Business Region definierade vi hur den nya tjänsten skulle upplevas av målgrupperna. Vi formulerade en ledstjärna för den konceptuella utvecklingen av tjänsten.

"En dörröppnare till en av världens mest innovativa regioner."

Olika lösningar utforskades hur design och teknik bäst används för att kommunicera den innovativa och kreativa affärsarena som är Stockholm till slutanvändarna.

Data och statistik om Stockholm är en hörnsten i konceptet för den nya tjänsten. Den möjligheten visade sig tidigt i processen när vi identifierade att målgrupperna behövde hitta relevant data för att fatta informerade beslut. Data och innehåll presenteras genom en innovativ lins, så att den nya tjänsten både möter målgruppernas behov och sticker ut från konkurrenterna.

stockholmbusinessregion.com startar med en illustrativ berättelse om Stockholms unika fördelar. Varje målgrupp har en egen sektion som tillgodoser deras specifika behov. I en interaktiv del kallad Stockholm Insights, visualiseras statistik och affärsinformation i 3D-element via scrollytelling och presenteras från ett affärsperspektiv.

Utöver det finns ett behov av att generera leads genom att underlätta kontakt med Stockholm Business Region för att få personlig hjälp. Med ett tydligt fokus på konvertering i varje steg av upplevelsen, öppnar Stockholm Business Region dörren till vidare dialog med målgrupperna.

En digital styleguide utvecklades för alla digitala kanaler där digital tillgänglighet, WCAG AA, var en ledstjärna. Tester med målgrupperna genomfördes för att säkerställa att det visuella konceptet konsekvent reflekterar Stockholms DNA.

Levandegöra upplevelsen

Den slutgiltiga designen och tekniska utvecklingen baserades på agil metodik vilket möjliggjorde ett nära samarbete mellan designers och utvecklare, vilket var kritiskt för att leverera på de höga ambitionerna för designen av tjänsten.

Designen levandegörs med frontendteknik i framkant, som t ex server-renderad React, moderna animationsbibliotek som framer-motion och WebGL/ThreeJS. Till exempel har specialdesignade och fullt dynamiska komponenter för visualisering av statistik i 3D utvecklats, vilka kan uppdateras och anpassas i CMS:et när ny data är tillgänglig. I de fall där dynamiskt innehåll har haft negativ inverkan på prestanda har transparent, förrenderad video av 3D-animationer använts. Fokus har lagts på att optimera prestanda och tillgänglighet, vilket har resulterat i en visuellt slående tjänst som varken kompromissar med tillgänglighet eller prestanda.

Och vad blev effekten?

Redan första månaden efter lansering var över 100 kontakter etablerade genom den nya tjänsten. Nästan 59% av dessa var engagerade. Den nya tjänsten har också uppmärksammats i internationella och nationella tävlingar, av konkurrenter och partners för sitt innovativa grepp. Tjänsten genererar värde genom att tydligt presentera Stockholm Business Regions erbjudande till målgrupperna samtidigt som den underlättar att koppla samman rätt personer vid rätt tidpunkt.

Dörren till Stockholm är öppen för affärer!

Projektgrupp

Projektledare: Magdalena Crona
Strateg: Idun Sundberg, Monica Östling Holmlund
Art Director: Erik Hellquist
UX Designer: Julia Nordberg, Maja Jakobsson
Utvecklare: Jakob Stasilowicz, Andreas Bernacca, Max Jander, Aladdin Kanngo
Digital analytiker: Marie Thall
3D-koncept: Josefine Hammarström Helén