Arkitekt.se 2.0

KUND

Sveriges Arkitekter

VAD

Koncept
Design
Utveckling

Besök sida

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar Sveriges Arkitekter med opinionsbildning samt professions och arkitekturfrågor.

Fröjd och Sveriges Arkitekter har samarbetat sedan 2014 då vi lanserade arkitekt.se. Sex år senare var det dags att ta ett nytt grepp om sajten då både tekniken, omvärlden och användarnas behov förändrats.

Användarna i fokus

Vi startade med ett insiktsarbete där målgruppens besöksmönster och behov kartlades med hjälp av enkäter och analysdata på den befintliga sajten. En innehållsinventering gjordes vilket resulterade i en ny innehållsstruktur och en ny toppnavigation för att underlätta för användare att hitta på sajten. Dessutom genomfördes en intern behovskartläggning och prioritering för att tillsammans med användarbehoven ringa in webbplatsens huvudsakliga syfte och mål.

UX-arbetets fokus låg på de mest relevanta och mest besökta sidorna för målgruppen och att skapa tydliga användarflöden för de vanligaste ärendena på arkitekt.se. En ny design och ett nytt grafiskt manér togs fram med fokus på att skapa en mer lättnavigerad och överblickbar webbplats.

Färgstark minimalism

Designen har en minimalistisk ton med fokus på typografi och den form som återfinns i Sveriges Arkitekters logotyp och varumärke. Genom att arbeta typografiskt med olika vikter och storlekar skapas en hierarki för innehållet. Sveriges Arkitekters lila färg fick ta större utrymme och används som primär färg och den rosa färgen för grafiska element. Genom att utveckla och bredda styleguiden har vi skapat möjlighet för ett mer dynamiskt uttryck som förbättrar både läsbarheten och möjligheten för Sveriges Arkitekter att kommunicera.

Utveckla bara det som behövs

Ambitionen i projektet har varit att återanvända teknik och refaktorera den kod som fungerade väl på den befintliga sajten, och endast implementera ny teknik för det som faktiskt behövdes. I en teknisk analys utvärderades samtliga funktioner och vi kunde fatta beslut om vilken teknik som skulle återanvändas, skrivas om eller bytas ut. Analysen inkluderade också det administrativa gränssnittet för att hitta bättre och enklare sätt för redaktörerna att arbeta i ett CMS med en stor mängd innehåll.

Framtidssäkrad teknik

Beslutet togs att fortsätta använda Wordpress som CMS för att behålla gränssnitt och flöden för redaktörer som redan var vana vid detta verktyg. Genom att behålla viss teknik kunde vi även behålla en stor del av innehållet som annars skulle vara tidskrävande att ersätta. Med en förnyad kodbas och ungefär samma struktur på datan kunde vi anpassa befintligt innehåll för att passa en ny struktur och utseende. Det fanns ett behov för ett större modulärt tänk och en möjlighet att återanvända frontend på ett bättre sätt. För att uppnå detta valde vi att använda React för att bygga hela frontend, och därmed separera frontend och backend från varandra. Vi implementerade även en Storybook-instans för att kunna få överblick över styleguiden, moduler och återanvändningen i utvecklingen på ett mycket smidigare sätt.

Resultat

Sveriges Arkitekter har fått en ny och stabil plattform som underlättar både för redaktörer och användare!

Projektgrupp

Projektledare: Robert Persson
Art Director: Julia Nordberg
Ansvarig utvecklare: Sara Öjelind
Utvecklare: Mimi Lundberg, Emma Fresk