En vägvisare till Sverige

KUND

Visit Sweden

VAD

Koncept, Design, Utveckling

Besök sida
Visit Sweden är ett statligt bolag som marknadsför Sverige i världen. Uppdraget är att få fler att upptäcka Sverige, stanna längre och göra fler aktiviteter under resan. Tillsammans med Visit Sweden har vi skapat flera sajter som alla är utformade för att lyfta det unika med Sverige.

Från inspiration till planering

Då målgruppernas behov över tid förändrats fick Fröjd i uppdrag att ta fram nya visitsweden.com. I uppdraget ingick insikts- och målgruppsarbete, strategi- och konceptutveckling samt design och utveckling av ny webbplats. Vårt arbete inleddes med research för att förstå målgruppernas nya behov och hur globala resetrender påverkar Visit Swedens marknad. Därefter genomfördes en idéenereringsworkshop tillsammans med Visit Sweden kring de nya behoven. Baserat på nyckelinsikter från workshopen arbetades en prototyp fram som användningstestades på flera marknader och därefter vidareutvecklades. Projektet har lett fram till en förbättrad användarupplevelse med tydlig navigationsstruktur för att både inspirera och underlätta planering för potentiella besökare.


Vägen fram

Målgruppen är främst utländska besökare men även samarbetspartners och andra aktörer som arbetar med att marknadsföra Sverige. Sekundär målgrupp är Visit Swedens egna redaktörer.

Mål med projektet

  • Förbättrad användarupplevelse
  • Likvärdig mätning mellan lands-siter
  • Ökad relevant trafik
  • Förbättrad redaktörsupplevelse
  • Ökad tillgänglighet, genom att uppfylla webbdirektivet

En lösning som inspirerar och informerar

Då uppdraget var att gå från inspiration till planering lades stor vikt vid den nya informationsstrukturen och att hjälpa användaren att hitta sin egen ingång till allt Sverige har att erbjuda. Lösningen utforskas via destination – Where to go, eller intresse – What to do. Dessa ingångar kompletterades med ingången Where to stay med exempel på olika typer av boendeupplevelser i Sverige.  

Tjänsten kompletterades med en interaktiv karta. Intressanta besöksmål går att bokmärka och kan enkelt delas med familj och vänner. En sektion adderades där användare kan ta del av praktisk information inför sitt Sverigebesök.

Det nya designkonceptet baseras på mobile first då majoriteten av användarna använder mobila enheter både före och under resan.

Formspråket är baserat på Visit Swedens profil och tillgänglighetsanpassat för att leva upp till Webbdirektivet och WCAG:s AA-nivå.


100%

Lighthouse Tillgänglighetspoäng

100%

Lighthouse Best Practice

100%

Lighthouse SEO

"I like it a lot! The design is clear, I like the colors! … It feels simple, it is easy to understand it. It is easy to navigate."

Man 42 år, Tyskland

Prisbelönt webbplats

Den nya webbplatsen vann Publishingspriset 2020 och var samma år nominerad till Svenska Designpriset.

Projektgrupp

Digital Development Manager, VisitSweden: Malin Czernik
Projektledare, Fröjd: Anna Södercrantz 
Digital Art Director, Fröjd: Oskar Wimmerman
UX & Design Director, Fröjd: Monica Östling Holmlund
Ansvarig utvecklare, Fröjd: Andreas Bernacca
Fullstack-utvecklare, Fröjd: Jakob Stasilowicz