En vägvisare till Sverige

KUND

Visit Sweden

VAD

Koncept, Design, Utveckling

NÄR

2019

Besök sida

Bakgrund till projektet

Visit Sweden är ett statligt bolag som marknadsför Sverige i världen. Deras uppdrag är att få fler att upptäcka Sverige, stanna längre och göra fler aktiviteter under resan. Visit Sweden är Fröjds kund sedan 2016. Tillsammans har vi skapat flera sajter som alla är utformade för att lyfta fram det unika med Sverige.Då målgruppernas behov över tid har förändrats fick Fröjd i uppdrag under vintern 2019 att ta fram nya visitsweden.com. I uppdraget ingick insikts- och målgruppsarbete, strategi- och konceptutveckling samt design och utveckling av ny webbplats.Från inspiration till planering

Fröjds arbete inleddes med inläsning och research för att förstå målgruppernas nya behov samt hur globala resetrender påverkar Visit Swedens marknad. Därefter genomfördes en idéenereringsworkshop tillsammans med Visit Sweden kring de nya behoven. Baserat på nyckelinsikter från workshopen arbetades en prototyp fram som användningstestades på flera marknader och därefter vidareutvecklades. Projektet har lett fram till en förbättrad användarupplevelse med tydlig navigationsstruktur för att både inspirera och underlätta planering för potentiella besökare.


Vägen fram

Målgruppen är främst utländska besökare men även samarbetspartners och andra aktörer som arbetar med att marknadsföra Sverige. Sekundär målgrupp är Visit Swedens egna redaktörer.

Mål med projektet

  • Förbättrad användarupplevelse
  • Likvärdig mätning mellan lands-siter
  • Ökad relevant trafik
  • Förbättrad redaktörsupplevelse
  • Ökad tillgänglighet, genom att uppfylla webbdirektivet


En lösning som inspirerar och informerar

Då uppdraget var att gå från inspiration till planering lades stor vikt vid den nya informationsstrukturen och att hjälpa användaren att hitta sin egen ingång till allt Sverige har att erbjuda. Lösningen utforskas via destination – Where to go, eller intresse – What to do. Dessa ingångar kompletterades med ingången Where to stay med exempel på olika typer av boenden och spektakulära boendeupplevelser i Sverige.  

Tjänsten kompletterades även med en interaktiv karta. Intressanta besöksmål går att bokmärka utan konto och enkelt delas med familj och vänner – en funktion som flitigt används. En hel sektion om Sverige adderades där en besökare kan ta del av praktisk information inför besöket.

Det nya designkonceptet baseras på mobile first då majoriteten av besökarna kommer in via mobila enheter och mobilen används som primär enhet både före och under resan.

Formspråket är Visit Swedens befintliga, där färger och kontraster tillgänglighetsanpassades för att leva upp till Webbdirektivet och WCAG AA.


Från 73 till 100

Tillgänglighet

100%

Best Practice

100%

SEO

”I like it a lot! The design is clear, I like the colors! … It feels simple, it is easy to understand it. It is easy to navigate.”

Man 42 år, Tyskland
Projektgrupp

Digital Development Manager, VisitSweden: Malin Czernik
Projektledare, Fröjd: Anna Södercrantz 
Digital Art Director, Fröjd: Oskar Wimmerman
UX & Design Director, Fröjd: Monica Östling Holmlund
Ansvarig utvecklare, Fröjd: Andreas Bernacca
Fullstack-utvecklare, Fröjd: Jakob Stasilowicz