FAR väljer Fröjd

FAR väljer Fröjd som ny digital byrå efter en pitch under våren. Fröjd ska ta fram ett nytt koncept för ett samlat FAR och en uppdaterad digital närvaro.

Samarbetet innefattar en samlad utgångspunkt för FAR:s breda digitala erbjudande. FAR erbjuder bland annat rådgivning, stöd, litteratur och kurser och arbetet med de digitala kanalerna utgår från en användarcentrerad upplevelse med målsättning att snabbt och sömlöst guida användarna till rätt innehåll.

– Det känns otroligt kul att jobba med FAR:s breda digitala tjänsteerbjudande och ta nästa steg i användarupplevelsen – både mot medlemmar och branschen, säger Monica Östling Holmlund Design Director på Fröjd.