Flera medaljer i Funkas inkluderingsbarometer

Varje år genomför Funka en undersökning av tillgängligheten på offentliga aktörers webbplatser. Med undersökningen vill Funka skapa en gemensam bild av hur den digitala tillgängligheten mognar och prioriteras inom offentlig sektor.

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olika behov och förmågor, och att säkerställa att lösningar är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Att skapa tillgängliga webbplatser och digitala tjänster är någonting vi på Fröjd ser som en självklarhet och något vi eftersträvar i alla våra kundsamarbeten. Genom våra många uppdrag för offentliga aktörer har vi fått möjlighet att vässa vår kompetens på området men också förfina vår egen arbetsprocess.

Hur gick det för webbplatser Fröjd tagit fram?

Funkas undersökning visar att endast 309 av 1784 webbplatser klarar tillgänglighetstesterna. Så hur gick det för oss? Vi tilldelades Guld för flera av de webbplatser vi designat och utvecklat, vilket innebär att man inte hittat några tillgänglighetsbrister på de sidor man undersökt. Vi tilldelades också två Silver.

Webbplatser som tilldelats guld:

Webbplatser som tilldelats silver:

Behöver ni tillgänglighetsanpassa er webbplats?

På Fröjd kan vi hjälpa till med en första utvärdering som skapar förutsättningar för att ni ska möta alla era användares behov.

Kontakta Emmilie Ruthér på 072-870 80 41 eller läs mer här.

Se det kompletta resultatet och läs mer om testmetoden här: https://barometer.funka.com/