Fröjd är ImseVimses nya digitala partner

Efter en upphandling under hösten väljer ImseVimse Fröjd som ny digitalbyrå för att utveckla en ny användarvänlig e-handelsplattform där deras återanvändningsbara produkter och hållbara arbete ska uppmärksammas. I februari 2019 vann ImseVimse det EU-finansierade projektet C-Voucher. Projektet finansieras av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) där syftet är att stödja små- och medelstora företag att gå mot en cirkulär affärsmodell.

För ImseVimses del betyder vinsten att implementera teknik för att forma cirkulära lösningar och skapa sektorsövergripande värdekedjor. Fröjd ska hjälpa ImseVimse att lyfta deras viktiga arbete och inspirera besökaren till hållbar konsumtion av funktionella och återanvändningsbara produkter. Fokus för arbetet ligger på att skapa en användarvänlig e-handelsplattform som tar hand om besökarna och gör det enkelt för människor att välja ett miljömedvetet alternativ.

Vi är otroligt glada över att få arbeta med ett varumärke som ligger helt rätt i tiden. Att vi får vara ImseVimse behjälpliga i deras viktiga arbete är något vi är väldigt stolta över och tillsammans ska vi utveckla en plattform som underlättar för människor att konsumera hållbart, säger Emma Mardell, Strateg på Fröjd.

Vi är mycket glada över att inleda samarbete med Fröjd. Det här projektet är en viktig satsning för att utveckla vårt kundmöte, vår e-handelsplattform och lansera nya cirkulära tjänster, säger Annette Löwenstein, chef för e-handel på ImseVimse.

Om ImseVimse:

ImseVimse grundades 1988 och har sedan dess utvecklat och sålt funktionella och återanvändbara textilprodukter för barn och kvinnor med omtanke för människor och miljö. Deras vision är att hållbar konsumtion skall vara normen, inte undantaget. Verksamheten utgår från kontoret i Visby och exporterar över hela världen.