Fröjd – ny digital partner till Stockholm Business Region

Efter en upphandling har Stockholm Business Region AB med dotterbolagen Visit Stockholm AB och Invest Stockholm Business Region AB tilldelat uppdraget som ny digital partner till Fröjd. Samarbetet är ett strategiskt partnerskap för att utveckla koncernens digitala plattformar och närvaro.

Inom samarbetet kommer Fröjd att hjälpa bolagen att utveckla och lyfta den viktiga digitala närvaron. Uppdraget består av strategisk rådgivning och design och utveckling av flexibla och hållbara digitala tjänster och plattformar som skapar stort värde för målgrupperna.

– Stockholm Business Region, Invest Stockholm och Visit Stockholm är otroligt viktiga verksamheter i att utveckla vår stad. Koncernen har en hög ambition och extremt spännande digitala möjligheter som vi nu tillsammans kommer att arbeta med i full fart. Vi är så stolta över att ha fått förtroendet att vara en del av det arbetet. Vi har genom våra långa samarbeten med t.ex. Visit Sweden och Svenska Institutet också stor erfarenhet av att omsätta insikter till lösningar som ger stort värde för bolagens målgrupper, vilket gör detta samarbete om möjligt ännu mer roligt, säger Axel Bendrik, VD på Fröjd.

– För oss som Stockholms etablerings- och destinationsbolag är det viktigt att möta våra internationella målgrupper där de befinner sig. Med Fröjd som ny digital partner har vi förutsättningar att skapa spännande, innovativa och kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärde åt stadens näringsliv och besökare genom hela användarresan, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region AB.

Om Stockholm Business Region:

Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB.

Bolaget är tillsammans med sina två dotterbolag; Visit Stockholm och Invest Stockholm, ansvarig för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och turistdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.