Skogen i Skolan väljer Fröjd som digital partner

Skogen i Skolan har under hösten valt Fröjd som ny digital partner. Uppdraget är att stärka och utveckla den digitala användarupplevelsen och Skogen i Skolans digitala närvaro.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. På så sätt har hundratusentals barn fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Den digitala närvaron ska främja detta arbete och hjälpa dem att fortsätta ta skogen till skolan.

Partnerskapet innebär att Fröjd ska hjälpa Skogen i Skolan med att utveckla en användarvänlig lösning som ska öka kunskapen om och intresset för skogen. Fokus för arbetet blir att göra ett helt nytt digitalt läromedel med innehåll och struktur lättillgängligt och lättarbetat för deras målgrupper.

– Skogen i Skolans arbete är inspirerande och vi ser stor potential i att utveckla deras digitala närvaro. Med hjälp av en användarvänlig lösning gör vi det enklare för både lärare och elever att ta del av- och sprida kunskap om något så viktigt och angeläget som just skogen, säger Anna Södercrantz, Projektledare på Fröjd.

– Ökad urbanisering behöver inte betyda ökat avstånd till skogen, om vi tar digitala verktyg till hjälp. Vi vill få en ny generation att upptäcka skogen, och känner oss supertrygga med Fröjd vid vår sida i det viktiga arbetet, säger Theresa von Hofsten, projektledare på Skogen i Skolan.

Om Skogen i skolan:

Skogen i Skolan är ett rikstäckande samarbete mellan skolan och skogssektorn. De arbetar för att öka kunskapen om skogen och dess många värden bland elever och deras lärare. Skogen i Skolan erbjuder gratis, neutralt lärarmaterial om skogen, kopplat till skolans styrdokument. Skogen i Skolan finns i 10 regioner i Sverige och har sitt nationella kansli i Stockholm.