Vi välkomnar Transportföretagen!

Transportföretagen och Fröjd inleder samarbete efter att Transportföretagen genomfört en byråpitch. Genom det nya samarbetet ska Transportföretagen vidareutveckla sin webbplats för att på ett ännu bättre sätt möta sina medlemmars behov.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen, med 9 200 anslutna medlemsföretag som tillsammans sysselsätter 204 700 anställda. Genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leder Transportföretagen utvecklingen mot bästa möjliga förutsättningar för transportnäringen. Webbplatsen tillsammans med det inloggade läget är en självklar del i Transportföretagens medlemserbjudande.

– Transportföretagen är den samlande rösten för den svenska transportnäringen. Nu fortsätter vi vidareutveckla och optimera vår webbplats transportföretagen.se för att sätta användarna i fokus, höja relevansen på vårt innehåll och arbeta än mer datadrivet. Vi är väldigt aktiva i vår digitala närvaro, så transportföretagen.se kommer även i fortsättningen utgöra navet i hela vår kommunikation. Vi fortsätter att marknadsföra och lyfta fram transportbranschens frågor under 2022 så vi behöver vassa digitala plattformar, säger Minna Rahko, Web manager på Transportföretagen.

– Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med en otroligt kompetent uppdragsgivare och tillsammans stärka fokuset på UX, men också att inleda ett datadrivet arbetssätt för att optimera användarupplevelsen. Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda Transportföretagen ett dedikerat team som helhjärtat kan arbeta med organisationens digitala närvaro, säger Emmilie Ruthér, Business Director på Fröjd.

Om Transportföretagen

Transportföretagen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv och den samlande rösten för den svenska transportnäringen. För att stödja medlemmarnas verksamheter arbetar Transportföretagen med att teckna kollektivavtal och att ge arbetsrättslig rådgivning inom en rad olika områden, med fackliga förhandlingar och bransch- kompetens- och arbetsmiljöfrågor. Transportföretagen erbjuder också sina medlemmar utbildningar inom bland annat arbetsrätt och ledarskap. Transportföretagen är en aktiv part i den politiska debatten, där de besvarar remisser och bildar opinion inom sina viktigaste frågor, allt i syfte att stödja medlemmarna och deras behov.