We Effect lanserar en ny sajt som främjar långsiktiga bistånd

Fröjd och WeEffect har ett flerårigt samarbete som framförallt fokuserat på koncept och design. Under 2018 önskade dock WeEffect att Fröjd skulle ta över ansvaret för den tekniska lösningen.

Övertagandet av koden inleddes med en audit och en rekommendation för hur den tekniska plattformen skulle byggas om. Lösningsförslaget utgick ifrån att samtliga webbplatser baseras på en och samma tekniska grundplattform, med ett gemensamt lager för tjänstekommunikation samt att en ny e-handel utvecklats. Därefter genomfördes användartester på nyckelflöden på sajten för att sedan ta över och bygga om tekniken. WeEffect upplevde att deras webb var svårarbetad och hade en klar bild över vad de ville ha. Tillsammans satte vi ut en riktning om vart vi skulle.

Resultatet är en webbplats med stor flexibilitet som är visuellt tilltalande och enkel att arbeta med redaktionellt. Tillgänglighet, stabilitet och flexibilitet har varit ledord – och webben levererar på alla tre!

Optimering är en central del i vårt samarbete och vi arbetar löpande med förbättringar och vidareutveckling av både konceptet och den tekniska plattformen utifrån både We Effects och användarnas behov.