UX och design

Vi tar fram digitala tjänster och plattformar som möter och överträffar användarnas förväntningar. Vi utmärker oss genom en djup teknisk kompetens, vilket säkerställer att de koncept vi presenterar också tar vara på teknikens möjligheter och är garanterat genomförbara.

För vem och varför?

Vi säkrar affärsnyttan i våra projekt genom att förstå för vem och varför en lösning ska utvecklas. Vi utgår från etablerade och beprövade metoder för att samla insikter kring målgrupperna och deras behov och för att definiera vilka effektmål den nya lösningen ska uppnå. Detta är grunden vi utgår ifrån när vi tar fram potentiella lösningar.

Läs mer: Förankrade mål säkrar affärsnyttan

Lösningar som engagerar

Vi fromulerar koncept, det vill säga svaret på hur en lösning ska utformas och fungera, genom att sammanväva användarbehov, målsättningar och tekniska möjligheter. Vi arbetar iterativt med idégenerering och visualiserar konceptet med hjälp av skisser, wireframes eller prototyper. På så sätt kan vi också testa våra idéer med användarna så tidigt som möjligt.

Modulär design som lyfter innehållet och varumärket

Vi skapar bra användarupplevelser genom design som lyfter innehållet, kommunicerar varumärket och underlättar interaktionen.

Ofta inleds våra samarbeten med att vi skapar en digital tolkning av den grafiska profilen och ser till att designsystemet uppfyller tekniska förutsättningar och är anpassad efter digitala möjligheter. Det kan tillexempel innebära att färgpaletten anpassas, att typografin ses över eller att interaktiva element adderas.

Vi designar digitala lösningar modulärt och flexibelt. Vi tar fram ett bibliotek av de minsta komponenterna som kombineras till större moduler. Modulerna kan sättas ihop och kombineras efter aktuellt behov. Detta ger flexibilitet och frihet för våra kunder att arbeta dynamiskt med sitt innehåll samtidigt som det lägger grunden för en flexibel och hållbar webbplats som kan utvecklas och förändras över tid. Givetvis är all design vi tar fram responsiv och vi baserar vårt designarbete på den typ av enhet som används allra mest av våra kunders användare.

Komponenterna och modulerna samlas i en överblickbar digital styleguide. Styleguiden kan med fördel fungera som startpunkt när nya tjänster ska tas fram.

Tillgänglighet en självklarhet

10-20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Med en ganska liten insats kan vi göra våra tjänster mer tillgängliga för alla! Därför är tillgänglighetsperspektivet närvarande genom hela vår designprocess från första skissen till implementerad design.

Läs mer: En digital värld för alla

Snabb väg till lansering

De lösningar vi tar fram genererar värde först när de når användarna. Därför tycker vi om att arbeta agilt och att ta oss snabbt till en lanserad lösning som vi kan följa upp och vidareutveckla.