Idégenererings-workshop för att skapa och utvärdera olika lösningsförslag

Har ni en utmaning att lösa som ni inte kommer vidare med? Prova vår idégenereringsworkshop, ett tidseffektivt sätt att generera och utvärdera idéer ur olika perspektiv.

Under en två timmars workshop inspirerar vi kring valt område och genererar ett stort antal idéer som vi tillsammans utvärderar utifrån störst affärs- och kundnytta för att snabbt komma vidare med lösningsförslag att skissa ut och testa.

Det här får ni

  • En inspirerande workshop i Fröjds lokaler med fika och workshopsnacks
  • Deltagare från Fröjd: workshopfacilitator, en designer och en utvecklare
  • Sammanställning av workshop med ett rikt antal idéer och två vidareutvecklade lösningsförslag

Pris och boka

40 000 SEK exkl. moms
Priset kan variera beroende på eventuella anpassningar efter specifika behov eller projektförutsättningar.

Kontakta Emmilie Ruthér för att boka er idégenereringsworkshop
emmilie@frojd.se
072-870 80 41