Kom igång med tillgänglighetsanpassning av er webbplats

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olika behov och förmågor, och att säkerställa att lösningar är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt. Alla användare gynnas av digital tillgänglighet då det gör tjänsterna enklare att använda.

Är ni intresserade av att tillgänglighetsanpassa er webbplats? På Fröjd kan vi hjälpa till med en första utvärdering som skapar förutsättningar för att ni ska möta alla era användares behov.

Såhär går det till

Vi utvärderar er lösning ur ett design- och teknikperspektiv med utgångspunkt i WCAG 2.2 AA-nivå.

Vi tittar till exempel på:

  • Att skärmläsare och hjälpmedel kan förstå innehållet
  • Att korrekt struktur och semantik används i koden
  • Att funktioner fungerar för alla typer av användare
  • Att färgkombinationer uppnår tillräckliga kontrastvärden
  • Att gränssnittet är enhetligt utformat
  • Att visualisering vid interaktion är tydlig

Det här får ni

Efter utvärderingen kommer ni ha bättre förståelse för vilka förändringar ni behöver genomföra för att er webbplats ska bli mer tillgänglig. Vi hjälper er att prioritera åtgärderna så att ni vet vart ni ska börja!

Vill ni komma igång med tillgänglighet?

Kontakta Emmilie Ruthér – emmilie@frojd.se, 072-870 80 41