UX-audit som ökar användarvänlighet och konverteringsgraden

Funderar ni kring hur användarvänlig er digitala tjänst är och hur den skulle kunna bli ännu bättre? Låt våra UX-designers genomföra en UX-audit för att identifiera användbarhetsproblem och ge förslag på sätt att förbättra användarupplevelsen.

En UX-audit är ett kostandseffektivt sätt att ta reda på om er webbplats bidrar till era verksamhets- och affärsmål genom att identifiera användbarhetsproblem. Utvärderingen utgår generella riktlinjer och best practice. Fördelarna med en UX-audit är flera. Den kräver få resurser och användare behöver inte involveras i processen. Auditen identifierar ofta förekommande användbarhetsproblem tillsammans med konkreta förbättringsförslag.

Det här utvärderar vi

  • Navigation
  • Interaktionselement
  • Nyckelflöden
  • Konverteringar
  • Felhantering
  • Hjälp och guidning

Såhär går det till

Utvärderingen genomförs av två av våra erfarna UX-designers som arbetar enligt vår etablerade metod för att systematiskt hitta användbarshetsproblem för att sedan formulera konkreta förbättringsförslag.

Det här får ni

Leveransen är en rapport där utvärderingen sammanfattas tillsammans med våra förbättringsförslag. Åtgärderna är prioriterade i en femgradig skala efter påverkan på användarupplevelsen så att ni vet var ni ska börja för att förbättra er användbarhet.

Pris och boka

50 000 SEK exkl./moms
Priset kan variera beroende på omfattningen och komplexiteten i er webbplats

Kontakta Emmilie Ruthér för att boka er UX-audit
emmilie@frojd.se
072-870 80 41