3 steg för målstyrd optimering

Vi har alla hört och förstått att en digital tjänst hela tiden behöver utvecklas och förändras. Att målgruppen får nya behov, verksamheten utvecklas och omvärlden förändras är tre exempel på faktorer som gör att man behöver skruva i sin lösning. Vi är övertygade om att det mest effektiva sättet är att lansera en lösning så fort som möjligt och sedan kontinuerligt förbättra den. Jobbar man så kan man snabbt börja lära sig hur lösningen används och man slipper oroa sig för att spendera sina resurser på fel saker. Här berättar vi hur det går till!

Hur kommer man igång?

​En förutsättning för ett effektivt optimeringsarbete är att ha tydliga mål – vilken förändring är det man vill uppnå från där man är idag, men också på vilket sätt det hjälper en att uppnå de övergripande affärsmålen.

Att definiera rätt mål kan vara knepigt, så lägg gärna tid på att ta fram mål som är relevanta för just er. Bra mål ska vara tydliga, specifika, mätbara, tidssatta och framför allt inspirerande. Och fokusera! Det är otroligt mycket enklare att åstadkomma en förändring med ett tydligt fokus.

När de övergripande målen är på plats behöver man definiera hur man ska mäta och följa upp. Vi gör det i en mätplan som definierar vad och hur vi ska mäta. Kanske behöver du komplettera din befintliga mätning med nya mätpunkter som du behöver implementera på din webb eller app.

Steg 1 – Följ upp och analysera

När målen och mätningen är på plats börjar det roliga – uppföljningen och analysen – då man följer upp mätpunkterna och ser hur lösningen står sig mot de uppsatta målen. Baserat på resultatet ser man om det är något av målen som behöver mer fokus. Genom att titta på mätpunkten har man fått en indikation av hur det går, om man har lyckats eller inte. För att förstå varför behöver man gräva djupare, det vill säga – göra analysen. När detta är gjort har man skapat sig en bild av vilka mål man behöver fokusera extra på, och man har samlat på sig mer information att ta med in i nästa steg.

Steg 2 – Ta fram hypoteser och idéer

När man vet var man bör lägga sitt fokus är nästa steg att formulera hypoteser, det vill säga vad tror vi att vi behöver förändra och vilket resultat tror vi att det kommer ge. Utifrån hypoteserna är det sedan dags att ta fram konkreta idéer och lösningsförslag. För att bestämma vilken idé som är den allra bästa kan man exempelvis använda enkla modeller för prioritering, genomföra A/B-test eller involvera en grupp användare för att snabbt få feedback.

När det här steget är avklarat har man samlat på sig konkreta idéer för hur måluppfyllnaden kan förbättras och det är dags att implementera!

Steg 3 – Designa, utveckla, lansera!

Att implementera en ny idé innebär oftast att design behöver tas fram och den tekniska utvecklingen behöver genomföras. När man gjort det är idén redo att lanseras för användarna.

Om man vill kunna mäta hur en specifik förändring påverkar måluppfyllnaden är det bra att inte göra flera förändringar samtidigt, eftersom det gör det svårare att härleda vilken förändring som gett vilket resultat. Tipset är alltså att jobba i små iterationer med implementationen.

Några ord om A/B-tester

Ett populärt knep för att optimera en lösning är att jobba med A/B-testning. Det betyder att man låter användarna på webbplatsen få se olika alternativ av samma funktion, till exempel olika varianter av en produktsida, och man kan sedan se vilken av dem som fungerar bäst. A/B-testning har blivit enklare, verktyg som Google Optimize eller Optimizely X gör att man kan komma igång snabbt. För att ett A/B-test ska bli lyckosamt behöver man dock ha en viss trafikmängd till sin webbplats, annars blir det svårt att dra några konkreta slutsatser av testet.

Ett A/B-test betyder inte heller att man kan testa alla sina idéer utan att ta fram design och genomföra utvecklingen – det beror helt och hållet på vilken typ av och hur stora förändringar man vill testa.

Vad kan man förvänta sig för resultat?

I grund och botten går datadriven optimeringen ut på att hela tiden förbättra sin lösning och på så sätt nå sina mål. Resultatet av att optimera skiljer sig åt beroende på vilka mål man har och vilka förutsättningar man har att jobba med optimering. Men det man kan vara säker på är att en hela tiden har örat mot rälsen och fokuserar på de delar av ens lösning som är de allra viktigaste här och nu.