Att optimera användarupplevelsen

Sedan 2020 har Fröjd ett nära samarbete med Gavlegårdarna där vi aktivt jobbar för att underhålla och vidareutveckla gavlegardarna.se genom applikations- och systemutveckling samt UX och design. Ett viktigt fokusområde för Gavlegårdarna är att förbättra sin kundupplevelse genom de digitala kanalerna. Tillsammans med Gavlegårdarna identifierade vi stor potential i processen för att söka lediga objekt. Följ med på resan genom ett optimeringsprojekt!

Kundreseworkshop

I en workshop tillsammans med Gavlegårdarna kartlade vi kundresan för att söka ett objekt. För att få en heltäckande bild deltog personer från flera olika roller hos Gavlegårdarna – bland annat produktägare, kundtjänst, och systemansvariga. Kundresan delades upp i Före, Under och Efter att man sökt ett objekt. Vidare såg vi ett behov att identifiera interna och externa beroenden på omkringliggande system, vilka kontaktytor kunden har samt vilka möjligheter som kan påverka användandet positivt.

I workshopen identifierade vi ett antal trösklar och vi prioriterade de viktigaste delarna att lösa för att förbättra användarupplevelsen. Det absolut viktigaste tröskeln var att användare inte vet ”var” en bostad eller parkeringsplats ligger, då det inte finns något annat att utgå ifrån än adress. Med kundresan kartlagd har vi tagit fram ett verktyg att gå tillbaka till när vi fortsätter att optimera användarupplevelsen.

Wireframes för att konkretisera och visualisera

För att konkretisera stegen i kundresan och vår lösning tog vi fram wireframes, vilket fungerade som ett diskussionsunderlag och för att alla skulle förstå hur användarflödet skulle förändras. Efter en del mindre iterationer landade vi i ett färdigt förslag för vår lösning.

Förnyad design

Designfokuset var att hålla ihop den grafiska profilen, samtidigt som Gavlegårdarna gärna såg att vi uppgraderade och förnyade designen. Vi antog utmaningen genom ett omtag på de nya delarna och funktionerna som filter, listning av objekt, karta och ett antal andra grafiska element. På så sätt kunde vill tillföra en ny känsla inom ramarna för Gavlegårdarnas grafiska profil.

Utveckling

Eftersom förändringarna främst påverkade hur information presenteras låg utvecklingsarbetet till största del på frontendutveckling. Det i sin tur ledde till att vi snabbt kunde lansera förändringen och börja följa upp hur den påverkar användarupplevelsen.

Slutresultat

Vår slutgiltiga lösning blev en helt ny kartfunktion för att adressera den största tröskeln med att hitta var objektet ligger. Vi omstrukturerade även filtren, gjorde en ny typ av listning av objekt och mindre grafiska åtgärder, så som typografiska förbättringar och en ny tydlig call-to-action-färg.

Både vi och Gavlegårdarna är mycket nöjda med lösningen och nästa steg är att se vidare på trösklar i kundresan och hur vi adresserar dem med ytterligare förbättringar.

Vill ni också komma igång med användarcentrerad vidareutveckling?

Vi hjälper er gärna att kartlägga behov, identifiera förbättringspotential och genomföra förändringar. Kontakta Emmilie Ruthér på 072-870 80 41 eller maila emmilie@frojd.se.